Grafenförstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd

Syfte och mål

Projektet syftar till att ge tillgänglig information om hur grafen kan användas för att stärka zinkets korrosionsegenskaper som ytbeläggning på ståltråd. Och hur man applicerar detta i en galvaniseringsprocess av ståltråd.

Genom att öka ytbeläggningens korrosionsbeständighet kan produktens livslängd ökas och / eller en mer kostnadseffektiv produkt, eftersom en mindre mängd ytbeläggning kan användas med bibehållen korrosionsbeständighet.

Projektet genomförs av Swedwire AB (Koordinator & Projektledare), Chalmers Industriteknik, RISE och 2D fab (externa tjänster och leverantör av grafen).

Projektet utförs i 2 delar.

  • Del 1 Preliminär studie: i syfte att utnyttja studier som redan har genomförts inom fältet.
  • Del 2 Prototyptest: Med hjälp av informationen som erhållits i förundersökningen genomför ett test i liten skala där en ståltråd är belagd med ett zink / grafenlager och sedan testa dess korrosionsbeständighet.

Resultaten från genomförbarhetsstudien kommer att ligga till grund för ett framtida FoI-projekt.

 

Abstract in english

Graphen zink alloy coating on steel wire

The project aims to provide available information on how graphene can be used to strengthen the corrosion protection properties of zinc as a surface coating on steel wire, and how to apply this in a galvanizing process of steel wire.

By increasing the corrosion resistance of the surface coating, the life expectancy of the products can be increased and/or a more cost-effective product as a smaller amount of surface coating can be used with maintained corrosion resistance.

The project is being carried out by Swedwire AB (Coordinator & Project Manager), Chalmers Industrial Engineering, RISE and 2D fab (external services and supplier of graphene).

The project is carried out in 2 parts. Part 1 Preliminary study: with the aim of taking advantage of studies already completed in the field. Part 2 Prototype test: With the help of the information obtained in the preliminary study, conduct a small-scale test where a steel wire is coated with a zinc / graphene layer and then test its corrosion resistance. The results from the feasibility study will form the base for a future FoI project.

Utlysning:
FoI-projekt och Genomförbarhetstudier (2) 2017

Projektpartners: Swedwire, Chalmers Industriteknik, RISE och 2D fab

Projektledare: Filip Bengtsson

E-mail: filip.bengtsson@swedwire.se

Bidrag: 206 400 kr

Projektets löptid: nov 2017 - apr 2018

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: