Projektavtal

För projekt där mer än en organisation deltar finns krav från Vinnova att parterna ingår ett projektavtal.