Projektavtal

För projekt där mer än en organisation samarbetar finns det ett krav från Vinnova att parterna i konsortiet ingår ett Projektavtal.