Aros Graphene-baserade termiska interfacematerial

Syfte och mål

Aros Graphene® är ett nyutvecklat joniskt hybridgrafenmaterial vars tillverkningsprocess är enkel och miljövänlig. Aros Graphene® är designat för att undvika hopklumpning av grafenflak och därigenom förbättra dispersion i matris. Termiska interfacematerial består av en matris av silikongel och värmeledande fyllmedel. De kan ta upp mekaniska toleranser och används för att leda bort värme från till exempel en komponent till en kylfläns.

Genom att använda Aros Graphene® som fyllmedel i termiska interfacematerial, tror vi att dessa kan uppnå en betydande förbättring av de termiska egenskaperna, jämfört med nuvarande teknologier.

Eftersom grafen uppvisar högst värmeledningsförmåga av alla material i naturen, finns det också potential för att nå högre värmeledning i förhållande till dagens kommersiella produkter. Förbättrad prestanda krävs inom elektronikindustrin för att utnyttja mindre och kraftfullare komponenter i framtida produkter.

FoI-projektet utförs i samarbete mellan Ericsson, Graphmatech och Nolato. Projektet görs i flera steg där vi gradvis bygger kunskap om hur Aros Grafen® interagerar i en värmeledande blandning. De tre huvudstegen är:

  1. Aros Graphene® och matrisinteraktioner
  2. Aros Graphene® som ytmodifierare av andra termiskt ledande fyllmedel
  3. Formuleringar av värmeledande blandningar baserade på Aros Graphene®

I projektet tror vi att vi kan visa ”proof-of-concept”, att ta resultaten till kommersiella produkter.

Abstract in English

Aros Graphene based thermal interface materials

Aros Graphene® is a novel hybrid-ionic graphene material, designed to prevent agglomeration between graphene flakes and hence improve dispersion when added into a matrix. Thermal interface materials consist of a matrix such as silicone rubber filled with heat conductive particles. Thermal interface materials are used to conduct heat and conform to dimensional tolerances between heat-conducting surfaces, typically a component and heatsink. By using Aros Graphene® as filler in thermal interface material, we believe that these can achieve a significant improvement in thermal properties compared to current technologies. There is also potential for reaching higher heat dissipation relative to today's commercial products. Improved performance is demanded in the electronics industry. We believe that we can show proof of concept to take findings into commercial products, such as a high performance thermal pad.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: Nolato Silikonteknik, Ericsson, Graphmatech

Projektledare: Nolato Silikonteknik

Projektform: FoI-projekt (litet)

E-mail: jorgen.gustafsson@nolato.se

Bidrag: 999 000 kr

Projektets löptid: 15 maj 2018 - 14 nov. 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: