TRL – skala för mognadsgrad hos en teknologi

TRL står för Technology Readiness Level. Det är ett sätt att beskriva en teknologis mognadsgrad i nio steg, hela vägen från grundläggande forskning till användning i verklig produkt.

I SIO Grafens utlysningar relateras de olika projektformerna enligt figuren ovan.