Workshop ”Konsortiekatalys” 12 juni, Stockholm (prel. datum/plats)

Publicerat: 6 mars, 2018

Inför SIO Grafens kommande utlysning som öppnar i april/maj, arrangerar vi en öppen workshop ”Konsortiekatalys”. Utlysningen gäller ”Samverkansprojekt för kommersiella grafentillämpningar”. Mer information kommer inom kort.

Workshoppen ges som ett extra stöd för att bygga konsortier och ta fram projektförslag för framförallt Demonstratorprojekt inom områdena:

  • Ytbeläggning
  • Elektronik
  • Energitillämpningar

Även aktörer som vill samverka kring andra projektformer, t ex Genomförbarhetsstudie, litet eller stort FoI-projekt inom ovannämnda områden, är välkomna att delta.

På workshoppen finns det möjlighet att bygga konsortier och diskutera projektinitiativ som eventuellt resulterar i en ansökan. Deltagande är öppet för alla som vill delta i processen och i en eventuellt framtida ansökan, även om man inte har skickat in något projektinitiativ. Deltagarna kommer i förväg att få information om de inkomna projektinitiativen. Denna information ges även ut till intresserade som inte deltar i workshoppen, för att kunna kontakta aktörerna i initiativen. Det kommer att vara möjligt att få ta del av projektinitiativ och resulterande konsortier från workshopstillfället fram till utlysningens stängningsdatum, genom kontakt med info@siografen.se.

Mer information kommer snart.

Typ: Workshop

Datum: 12 juni 2018