Round Robin 2019

Vill du vara med och karakterisera olika grafenmaterial i en Round Robin studie och sedan utvärdera analysmetoderna?

Karakterisering och standardisering har utpekats som några av de viktigaste frågorna för fortsatt utveckling av grafenområdet.

SIO Grafen erbjuder nu därför svenska organisationer att vara med och utvärdera analysmetoder för industriell användning av grafen. Projektet ska lägga grunden till en guide för grafenkarakterisering inom svensk industri. Läs mer och ladda ned ansökningskriterierna här >>

I korthet
Finansiering: Upp till 150 000 kr per analysleverantör (utan medfinansiering)
Analysmetoder: Laser diffraktion, Raman, SEM, TGA
Material: 4-5 olika anonyma grafenpulver
Fokus: Utvärdera analysmetoderna med avseende på industriell användning av grafen
Deadline för ansökan: 10 december

Kontakt: material@siografen.se