Roadmap Tillverkning

Vill du leda arbetet med att ta fram en svensk Roadmap för tillverkning av grafen? 

Nu sätter SIO Grafen fokus på styrkeområdet Tillverkning genom att ta fram en roadmap.

Vi bjuder därför in svenska juridiska personer att göra ett anbud på att leda arbetet med roadmappen. 

SIO Grafen har avsatt maximalt 300.000 kr för genomförandet av arbetet med roadmappen. 

Du behöver skicka in anbudet senast den 10 december till info@siografen.se  

Läs mer och ansök här >>

Frågor?
Kontakta oss på info@siografen.se