Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Vinnovas strategiska innovationsprogram för smartare elektroniksystem har en utlysning som är öppen för ansökningar mellan den 16 juni till den 1 september 2015. Utlysningen riktar sig till projekt som bibehåller och utvecklar svenska spetsområden inom smartare elektroniksystem.