Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt – ht 2016

I denna utlysning bjuder innovationsprogrammet för lättvikt in industriförankrade konsortier att söka finansiering till förprojekt och utvecklingsprojekt inom lättviktsteknik. Syftet är att överbrygga gapet mellan forskning och kommersiella affärsprojekt där projekten leder till snabbare utveckling och kommersialisering för slutprodukter, material, tillverkningsprocesser eller tjänster.