Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt, förprojekt våren 2016

Vinnovas Strategiska innovationsprogram för lättvikts utlysning är öppen för ansökningar mellan den 18 januari till den 15 mars 2016.

I denna utlysning bjuds konsortier in, som vilka genom ett förprojekt vill undersöka potentialen i en idé och möjligheten att genomföra ett industriförankrat utvecklingsprojekt inom lättviktsområdet.
Sökanden ska representera minst två olika branscher, gärna småföretag.