SSF Materialvetenskap – nya metoder för syntes och process

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF  genomför en utlysning om 300 miljoner i rambidrag inom programmet Materialvetenskap – nya metoder för syntes och process.

Med satsningen vill SSF bidra till att förbättra förståelse och styrbarhet av materialframställningen. Teknikerna kan vara additiv tillverkning (3D-printing), sintring, gjutning, vakuumförångning eller helt nya processer för tillverkning av keramer, metaller, polymerer och hybridmaterial. Resurshushållning och återvinningsbarhet är viktiga inslag.