Spjutspetsprojekt inom Graphene Flagship – Core 3 Spearhead Projects (SHP) Call

ERBJUDANDE FRÅN GRAPHENE FLAGSHIP

Det finns möjlighet att söka finansiering för Spearhead Projects inom Graphene Flagship. Ansökan skall vara en affärsplan och att målet med projektet är att uppnå ”technology readiness level (TRL) 6”. Minst en av projektpartnerna måste vara partner i grafenflaggskeppet, resterande kan bli partner

Minst en av projektpartnerna måste vara partner i grafenflaggskeppet, resterande kan bli partner. Se lista med nuvarande partners >>

Projektet varar från 1 april 2020 och 3 år framöver. Målet är att uppnå TRL 6 inom dessa 3 år. Budget är 43.6 Meuro för 10-15 projekt.

Contact: admin@graphene-flagship.eu (subject: “Core 3 SHP call”)

Läs mer om utlysningen >>