Smartare Elektroniksystem: Genomförbarhetsstudier 2019

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem erbjuder en öppen utlysning för genomförbarhetsstudier. Denna utlysning kan mycket väl passa för grafenprojekt inom SIO Grafens styrkeområde Elektronik.

Erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

  • VAD KAN NI SÖKA FÖR:
    Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt med inriktning på forskning och innovation.
  • VEM KAN SÖKA:
    Minst ett företag. Universitet och forskningsinstitut kan också delta i projekten.
  • HUR MYCKET KAN NI SÖKA:
    Maximalt 400 000 kronor och upp till 50 procent av projektets kostnader.

DEADLINE:
Ansök senast den 3 september 2019 kl 14:00.

Mer information på Vinnovas webbsida >>