Materialbaserad konkurrenskraft 2016

Utlysningen syftar till att initiera projekt som tydligt stärker den materialbaserade konkurrenskraften och ökar tillväxtmöjligheterna för företag i Sverige som utvecklar producerar, levererar eller använder material.

Det går att söka till utlysningen både under våren och hösten 2016.

Medel kan sökas för initiering/förstudie eller överbryggningsprojekt, som avser att utveckla ett koncept till en sådan mognadsgrad att aktörer kan ta ställning till om de vill investera i och vidareutveckla konceptet.