Karaktärisering Round Robin – för analysleverantörer

Read about the call in English here >>

Vill du vara med och karaktärisera olika grafenmaterial i en Round Robin?

Delta i en grupp av organisationer i Sverige som diskuterar provberedning och best practice för karaktärisering av grafenmaterial.

Missa inte erbjudandet att delta i denna gruppering och stärka Sveriges samlade materialanalysfömåga!

Karaktäriseringscheckar – Round Robin

Det finns många varianter av grafen och olika leverantörer specificerar inte materialet på ett likvärdigt sätt. Därför kan det vara svårt att hitta rätt sorts grafen med önskade och väldefinierade materialegenskaper. För att lösa detta behov och för att säkra tillgången på kvalitetssäkrat grafen lanserade SIO Grafen karaktäriseringscheckar 2017. Genom detta erbjudande kan företag som har ett behov av att karaktärisera och kvalitetssäkra grafenmaterial ansöka om en check för att finansiera en materialanalys (utan krav på medfinansiering). Läs mer/ansök här>> Resultaten ska användas för att bygga upp en öppen databas.

För att påskynda arbetet med uppbyggnaden av kunskap i den öppna databasen kommer SIO Grafen köpa in grafenmaterial och erbjuder nu svenska organisationer upp till 80 000 kronor för att karaktärisera grafenmaterialet (ingen medfinansiering krävs).


DELTAGANDE FÖR ANALYSLEVERANTÖRER
Vi erbjuder analysleverantörer möjligheten att ansöka om att delta i Round Robin-studien och att utföra analyser av materialet i denna studie. Det är möjligt för två organisationer att gå ihop i en gemensam ansökan. Vi erbjuder upp till 80 000 kronor per ansökan, som ersättning för genomförande av analyser av alla material och med alla metoder.

Analyser som skall genomföras

1.     Storlek och storleksfördelning av flagor (SEM)
2.     Tjocklek på flagor (BET (ytarea))
3.     Andel syre hos flagor (XPS)
Obligatoriskt uppstartsmöte (i september) för ansvariga utförare innehåller:

 • Allmän diskussion om provberedning och överenskommelse om att samtliga analysleverantörer genomför samma sorts provberedning
 • Diskussion om antal flagor som skall analyseras för statistik för storleksmätning med SEM
 • Allmän best practice-diskussion om de olika analysmetoderna
 • Diskussion om hur analysresultaten skall presenteras

Plats och tidpunkt för uppstartsmötet bestäms gemensamt bland de ingående aktörerna.


MATERIAL ATT ANALYSERA
SIO Grafens programkontor köper in grafenmaterial (flagor av grafen och grafenoxid) och fördelar detta i anonyma burkar och distribuerar till de olika analysleverantörerna. När resultaten kommit tillbaka tillkännages vilket grafenmaterial de olika proverna innehöll och vilken materialleverantör som levererat materialet. Resultaten sammanställs i databasen.


ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA

 • Organisation som söker.
 • Ansvarig person som kvalitetssäkrar helheten i leveransen, inklusive CV för denna person.
 • Om fler personer än den ansvariga deltar som utförare av analyser ska dessa personer listas och CV bifogas.
 • Beskrivning av varför de vill delta i denna Round-Robin.
 • Beskrivning av vilka instrument de har.
 • Beskrivning av hur de normalt gör provberedning inför denna typ av analyser.
 • Uppskattad kostnad för analysen.


UTVÄRDERINGSKRITERIER

Programkontoret utvärderar ansökningarna efter följande kriterier:

 • Endast en ansökan per organisation.
 • Ansökan lämnas in av registrerad juridisk person.
 • Sökande ska ha relevant utrustning.
 • Resultaten skall vara öppna och levereras senast 2 månader efter att material erhållits.
 • Obligatoriskt deltagande på uppstartsmötet.
 • Erfarenhet av att analysera grafen.
 • Ansvarig person ska vara senior med bevisad erfarenhet (det vill säga inte studenter eller doktorander), som kvalitetssäkrar helheten i leveransen. Erfarna doktorander kan utföra enstaka mätningar efter instruktioner från ansvarig person.

Om rankning är nödvändig (om fler än 4 förslag uppfyller kraven) görs en bedömning utifrån:

 • Prioritering av de som kan genomföra samtliga analysmetoder.
 • Kostnad för analyserna.

Om fler än fyra ansökningar uppfyller kraven används en extern bedömningskommitté. Den består av programchefen för SIO Grafen och två externa bedömare.


TENTATIV TIDSPLAN

 • Sista dag att skicka in ansökan för analysleverantörer är 30 augusti 2018.
 • Uppstartsmöte sker i september. Materialet som ska analyseras distribueras på detta möte.
 • 30 november är deadline för att lämna in resultaten från mätningarna.

ANSÖKAN
Skicka in Ansökningsmall med e-post till info@siografen.se senast 30 augusti. (Läs även här ovanför vad ansökan ska innehålla).