FLAG-ERAs första utlysning

Den första utlysningen från FLAG-ERA pågår fram till den 27 januari 2015. Utlysningen består av två delar, varav den ena syftar till att stödja forskningsprojekt inom grafenområdet. (Den andra delen rör projekt inom området Den Mänskliga Hjärnan.)

 Deadline för utlysningen är enligt tidplanen den 27 januari 2015 och projektstart beräknas under perioden oktober 2015 till januari 2016.