Examensarbete grafen 2021 – industrirelaterade exjobb kan söka stöd från SIO Grafen

För ett nytt och snabbt växande område som grafen är det viktigt att fånga intresset hos studenter på väg in i arbetslivet. Under 2021 stöder SIO Grafen därför industriellt kopplade examensarbeten om  grafen med upp till 40 000 kr. 

Nätverk för exjobbare inom grafen 

Alla studenter som får stöd av SIO Grafen kommer kallas till digitala möten under 2021 samt bjudas in att i något format presentera på Svenskt Grafenforum i oktober. 

Alla studenter som genomför exjobb inom grafen, alltså även utan stöd från SIO Grafen, är välkomna att delta och ingå i nätverket! Kontakta info@siografen.se om du är intresserad av att nätverka med andra exjobbare. 

Vilket stöd kan man få: 

Upp till 40 000 kr för genomförande av ett examensarbete.  

För att vara aktuellt för finansiering måste projektet: 

 • Handla om utveckling av grafen eller tillämpning med grafen 
 • Bygga kompetens som bedöms ha potential att stärka svensk grafenindustri 
 • Starta under 2021 

Vilka kan söka: 

Erbjudandet är riktat till industriellt kopplade examensarbeten som genomförs med en eller flera masterstudenter från ett svenskt universitet eller högskola under 2021. 

Det här kan stödet användas till: 

Stödet kan användas för ersättning till examensarbetare eller till direkta kostnader såsom inköp av material eller resor samt även för tid för handledning på företaget kopplat till examensarbetet.  

Organisationen som initierat examensarbetet medfinansierar stödet med egen tid eller andra stödberättigade kostnader kopplade till examensarbetet. 

Stöd och medfinansiering måste motsvara verkliga kostnader som vid begäran kan verifieras med kvitto eller tidrapportering. 

Ansökningstid 

Möjligheten att söka stödet för examensarbete öppnar den 17 november 2020 och är öppen så länge som vi har budget kvar. 

Så här ansöker du 

 1. Fyll i blanketten Ansökan: Examensarbete grafen 2021
 2. Skicka ifylld blankett till info@siografen.se 
 3. Du kommer få en bekräftelse från SIO Grafens programkontor att ansökan kommit in. 
 4. Ansökan kommer behandlas av SIO Grafens programchef, ordförande, vice ordförande i samråd med programmets handläggare på Vinnova. 
 5. Inom 2 veckor kommer ett svar om ansökan godkänts eller inte. 
 6. Godkända ansökningar kommer innebära att ni blir projektpart i det övergripande Vinnovaprojektet. 
 7. Vid start skall Projektparts godkännande signeras. 
 8. Vid avslut skall ekonomi rapporteras till programkontoret via en blankett som skickas ut. 

Kontakta programchef Elisabeth Sagström-Bäck, elisabeth.sagstrom@siografen.se, om du har frågor.