Eurostars call

Utlysning från EU-programmet Eurostars för mindre och medelstora företag (SME). Produktutveckling med nära till marknaden och internationella samarbeten är prioriterat.

Ansökningar kan göras av minst två parter, varav två måste vara från länder som ingår i Eurostars. Projekten kan som längst pågå i 36 månader.