Checkar för standardiseringsarbete kopplat till grafen

Ta chansen att vara med och påverka utformningen av nya standarder för grafen!

Standardisering har länge utpekats som en viktig aspekt för att grafenområdet skall fortsätta utvecklas. Hittills har Sverige inte varit aktiva i frågan, men nu har en arbetsgrupp med fokus på karakterisering av grafen startats inom Svenska institutet för standarder (SIS). Läs mer om gruppens arbete här >>

SIO Grafen ser det som viktigt att även små- och medelstora företag har möjlighet att delta i arbetet. Vi erbjuder därför stöd åt dessa företag för medverkan i arbetsgruppen.  

Alla organisationer är välkomna att  söka medlemskap i arbetsgruppen för grafenstandarder. Var med och påverka utformningen av nya materialstandarder och bidra till ett säkrare grafenlandskap! 

Vad kan man söka finansiering för?
Små- och medelstora företag kan söka checkar på upp till 40 000 kr för att delta i arbetsgruppen för grafen inom TK516 som drivs av Svenska institutet för standarder, SIS.  

Vem kan söka?
Sökande företag skall antingen leverera grafen eller funktionaliserat grafen alternativt finnas med i en värdekedja för grafenapplikationer.  

Sökande företag skall också uppfylla EU:s definition på små- och medelstora företag. Detta innebär bland annat färre än 250 anställda och en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansräkning som inte överstiger 43 miljoner euro. Ta del av Vinnovas information via denna länk för att säkerställa att du kvalificerar för att söka.

Sökande företag får inte genom denna ansökan överstiga det stödtak för stöd av mindre betydelse (försumbart stöd) i enlighet med EU:s förordning. Detta ska styrkas med en särskild blankett i ansökan. Fullständig information samt blankett för nedladdning finns här >>

 Vilka krav gäller? 

  • Stöd kan endast ges för verkliga kostnader som vid begäran kan verifieras med kvitto eller tidrapportering. 
  • Företaget skall vara svenskregistrerat.  
  • Företaget skall antingen leverera grafen eller funktionaliserat grafen, alternativt finnas med i en värdekedja för grafenapplikationer. 
  • Företaget skall accepteras i TK516 och skall aktivt delta i gruppens grafenarbete under sitt medlemskapsår. 

Tid och budget för erbjudandet
SIO Grafen räknar med att godkänna som mest åtta standardiseringscheckarErbjudandet är öppet att söka som längst fram till 31 maj 2021 eller fram till dess att åtta standardiseringscheckar har godkänts. Blir antalet ansökningar fler förbehåller sig SIO Grafen rätten att välja vilka sökande som godkänns.  

 ansöker ni
Skicka in en ansökan bestående av nedanstående delar med epost till info@siografen.se: 

  1. Ansökan enligt mall, laddas ner här >>
  2. Intyg om försumbart stöd för små- och medelstora företag, laddas ner här >>

Beslut 

  • SIO Grafens styrelseordförande samt programchef tar beslut om vilka ansökningar som beviljas, efter rekommendation av programkontoret för SIO Grafen. 
  • Beslut om checken tas normalt inom 2 veckor efter att ansökan inkommit till programkontoret.