Erbjudande till små och medelstora företag: Användning av testbädd kopplat till grafen och andra 2D-material med start under vintern 2022/2023

Lyft en grafentillämpning genom användning av en testbädd . 

Erbjudandet syftar till att utveckla svenska små- och medelstora företags förmåga att leverera grafeninnehållande tillämpningar genom att ta fram fysiska prototyper i testbäddar (test- och demonstrationsmiljöer). Testbädd är ett brett begrepp som inkluderar allt från rena forskningslaboratorier och forskningsinriktade anläggningar till tillämpningsnära tester i storskaliga testanläggningar och tester i verklig produktmiljö. Ett krav är att testbädden ska vara öppen, därmed tillgänglig för fler än enskilda företag/medlemmar, och ha en tydlig specialisering.  

Vad kan man söka finansiering för? 

Små- och medelstora företag kan söka stöd på upp till 70 000 kr för att under 2022 och 2023 använda en testbädd en gång. Total stödnivå är max 75 procent av projektets budget.  

Projektet ska ämna att testa, verifiera eller utveckla en tillämpning baserad på grafen eller andra 2D-material. 

Syftet ska vara att skapa en fysisk demonstrator baserad på dessa material. 

Vem kan söka? 

Sökande företag ska uppfylla EU:s definition på små- och medelstora företag. Detta innebär exempelvis färre än 250 anställda och en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansräkning som inte överstiger 43 miljoner euro. Ta del av Vinnovas information via denna länk för att säkerställa att du kvalificerar för att söka,

Sökande företag kan maximalt få ett godkänt stöd från SIO Grafen för användning av en testbädd under 2022 och 2023. 

Vilka krav gäller? 

 • Stöd kan endast ges för verkliga kostnader som vid begäran kan verifieras med kvitto eller tidrapportering. 
 • Sökande företag ska vara svenskregistrerat 
 • Projektet ska handla om utveckling av tillämpning med grafen eller andra 2D-material. 
 • Testbädden och sökande företag kan inte vara samma organisation. 
 • Testbädden måste ha den kompetens och utrustning som krävs för att kunna genomföra projektet och ha resurser tillgängliga för samarbete med företaget under det närmaste halvåret efter ansökan. 
 • En kontaktperson för testbädden är identifierad. 
 • Aktiviteter som finansieras i utlysningen får inte finansieras parallellt i annan utlysning. 
 • Starta senast 30 juni 2023. 

Inkomna ansökningar utvärderas av styrgruppen för projektet Svenskt hållbart grafen baserat på ovanstående kriterier. 

Tid och budget för erbjudandet 

SIO Grafen räknar med att godkänna som mest tre stöd för användning av testbädd under 2022 – 2023. Erbjudandet för 2022 är öppet att söka som längst fram till 1 november 2022.  Blir antalet ansökningar fler än vad som kan finansieras förbehåller sig SIO Grafen rätten att baserat på styrgruppens instruktioner välja vilka sökande som godkänns.  

Så ansöker ni 

Beslut 

 • Ansökan kommer att behandlas av det strategiska projektet Svenskt hållbart grafens styrgrupp.  
 • Beslut om checken tas normalt inom två veckor efter att ansökan inkommit till programkontoret.  

Genomförande 

 • Godkända ansökningar kommer innebära att ni blir projektpart i det strategiska projektet Svenskt hållbart grafen, finansierat av Vinnova inom ramen för SIO Grafen. För mer information läs vidare på denna länk.
 • Vid start kommer organisationen som fått stödet beviljat få blanketten Projektparts godkännande skickad till sig. Blanketten ska signeras och skickas åter till Svenskt hållbart grafens projektledare.  
 • Vid avslut ska ekonomi rapporteras till programkontoret via en blankett som skickas ut av programkontoret.  

 

Frågor?  

Kontakta Sophie Charpentier, projektledare för Svenskt hållbart grafensophie.charpentier@siografen.se.