Best Practice-projekt för tillverkning av grafenbaserade kompositer

Read about the call in English here>>

I detta erbjudande finansierar vi projekt som arbetar för att utveckla ”best practice”-metoder för processning av grafenbaserade kompositer inom polymerer-, metall- och keramområdet. Detta sker genom ett gemensamt lärande om hur olika bearbetnings/tillverkningsmetoder påverkar grafenkompositers slutegenskaper, samt hur man kan påverka slutegenskaperna genom att variera olika parametrar i tillverkningen.

Ett projekt ska därför enbart omfatta generisk materialprocessning, d.v.s. inte riktas mot eller bestå av aktiviteter som rör specifik produktutveckling. Däremot ska grafenkompositens planerade slutegenskaper och de bearbetningsmetoder som utvecklas vara industriellt relevanta. De egenskaper som önskas i de nya kompositerna, och som utreds i projektet, kan vara mekaniska, elektriska, termiska, optiska och/eller barriäregenskaper.

VEM KAN SÖKA?

  • Aktörsgrupper bestående av företag, institut, universitet och högskolor, eller andra juridiska personer.

HUR STORT BELOPP KAN SÖKAS? 

  • En studie kan söka maximalt 2 000 000 kr i bidrag, med minst 25 % medfinansiering av projektparterna.

ANSÖKNINGSPROCESS I TVÅ DELAR:

  1. Frivillig öppen workshop den 21-22 mars i Piteå
    Här får aktörer en möjlighet att gemensamt diskutera fram ett projektförslag, och vilka som vill jobba tillsammans. På workshoppen presenteras bland annat en litteraturstudie om polymerbaserade kompositer framtagen för SIO Grafen. Läs litteraturstudien här >>
    För mer information om resultaten från workshopppen, kontakta info@siografen.se
  2. Anbud skickas senast den 1 maj till info@siografen.se

Läs hela erbjudandet här >>

Ladda ner mall för projektbeskrivning/ansökan >>