Rapporter

Publicerat: 28 juni, 2017

Här kan du läsa och ladda ner diverse rapporter:

 

Roadmaps
Roadmap Sweden 2017
Roadmap Europe 2015

Omvärldsbevakning
Research Intelligence-rapport nr 2, 2017
Research Intelligence-rapport nr 1, 2017
Research Intelligence-rapport nr 2, 2016
Research Intelligence-rapport nr 1, 2016
Research Intelligence-rapport nr 2, 2015
Research Intelligence-rapport nr 1, 2015

Grafenrapporter
Characterisation Guide 2017
Graphene Characterisation and standardisation March 2017
Kort introduktion till grafen i kompositer 2016

Leverantörsguide
SIO Grafens Leverantörsguide sept 2016

Övriga rapporter
Rapport från Graphene Week 2017 
Rapport från Svenskt Grafenforum 2017
Karakteriseringscheckar
Strategiworkshop på General Assembly 2017
Rapport från konferensen Graphene 2017
Rapport från Svenskt Grafenforum 2016  
Rapport från konferensen Graphene 2016 Genua
Verksamhetsberättelse SIO Grafen 2015
Rapport från Svenskt Grafenforum 2015
Rapport från konferensen ImagineNano mars 2015 Bilbao

Vinnova-rapporter
Utvärdering strategiska innovationsprogram VR 2017:05

Success stories
Grafenbaserad katod för tryckbart ljus eliminerar metallanvändning

 

Grafen och SIO Grafen i media