Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion

Syfte och mål
Projektets mål är att utnyttja grafens egenskaper för att reducera risken för kateterassocierad urinvägsinfektion. Genom att med hjälp av grafen skydda en medicinteknisk produkt från bakterietillväxt.

 

Förväntade effekter och resultat
Sedan Wellspect Healthcare (fd. Astra Tech) introducerade sin LoFric-kateter 1983 har inga större genombrott skett för att reducera risken för kateterassocierade urinvägsinfektioner. Grafens unika egenskaper, såsom hårdhet, böjlighet, elektrisk ledningsförmåga och att det är kemiskt inert, gör att vi förväntar oss att det är lämpat för att skydda en medicinteknisk produkt, såsom en kateter, från bakterietillväxt.

Chalmers grafencentrum är världsledande i att producera stora, intakta flak av grafen och genom det här projektet kommer den mikrobiologiska effekten av sådana flak för första gången kunna studeras. Detta ger Wellspect en unik möjlighet att vara först på marknadenmed att utnyttja grafens egenskaper för att reducera risken för kateterassocierad urinvägsinfektion. Det ger också en stark koppling mellan ett företag och Chalmers grafencentrum vilket är positivt för grafenforskningen i Sverige.

 

Planerat upplägg och genomförande
Projektet är ett samarbete mellan Wellspect Healthcare, Chalmers grafencentrum och forskargrupperna som leds av Ivan Mijakovic och Fredrik Westerlund på Chalmers. Wellspect bidrar med sin expertis om den kliniska tillämpningen samt utveckling kommersialisering av den färdiga produkten. Grafencentrum bidrar med stora flak av grafen och forskargrupperna på Chalmers är experter på signalering i bakterier (Mijakovic) samt mikrofluidik och fluorescensmikroskopi (Westerlund).

Utlysning:
Förstudieprojekt samt Forsknings- och Innovationsprojekt 2015

Projektpartners: Dentsply IH AB (Wellspect Healthcare), Chalmers

Projektledare: Martin Lovmar, PhD, Wellspect Healthcare

E-mail: martin.lovmar@wellspect.com

Bidrag: 2 000 000 kr

Projektets löptid: 2015 – 2017

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: