Partners

Som sponsorpartner inom SIO Grafen kan du och din organisation påverka svensk grafensatsning genom att delta i styrelsearbetet för SIO Grafen.

På stämman, General Assembly, tar våra sponsorparters beslut om vilka styrkeområden som kommande utlysningar ska rikta sig mot. Tillsammans arbetar vi för att få grafenbaserade innovationer ut på marknaden.

Om du är intresserad av att påverka som sponsorpartner, kontakta oss på info@siografen.se.