Ericsson bjuds in i grafenflaggskeppet

Publicerat: 4 juli, 2014

66 nya samarbetspartners i Graphene Flagship. Ericsson enda nya svenska företaget, totalt sex st svenska företag nu.

Ericsson bjuds in i grafenflaggskeppet

Chalmersledda flaggskeppsprojektet Graphene Flagship, ett av Europas största forskningsinitiativ genom tiderna, kommer att fördubblas i storlek. 66 nya samarbetspartner inbjuds att ansluta sig till konsortiet till följd av en konkurrensutsatt ansökningsomgång värd nio miljoner euro. Ericsson AB är den enda nya svenska partner som har valts ut.

​I samband med starten av den internationella grafenkonferensen Graphene Week 2014, 23-27 juni på Chalmers, kom beskedet att antalet samarbetspartner ombord på forskningsflaggskeppet Graphene Flagship växer radikalt. Partnerskapet omfattar därmed mer än 140 organisationer från 23 länder. Flaggskeppet är nu fullt riggat för att ta ”supermaterialet” grafen, och besläktade skiktade material, från forskarnas laboratorier ut i vardagslivet.

Fler små och medelstora företag

Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes (@NeelieKroesEU), ansvarig för EU:s digitala agenda, välkomnade det utvidgade partnerskapet:

– Europa är ledande inom grafenrevolutionen. Detta ”mirakelmaterial” har potential att radikalt förbättra våra liv. Det stimulerar ny teknologi inom medicin, såsom konstgjorda näthinnor, och hållbarare transporter med lätta och långlivade batterier. Ju mer vi kan ta till vara potentialen i grafen desto bättre!

De 66 nya samarbetspartnerna kommer från 19 länder, varav sex är nya i konsortiet: Bulgarien, Estland, Israel, Tjeckien, Ungern och Vitryssland. Med 16 nya samarbetspartner har Italien nu det största antalet deltagare i flaggskeppetsprojektet Graphene tillsammans med Tyskland (23 vardera), följt av Spanien (18), Storbritannien (17) och Frankrike (13).

Läs hela nyheten på Chalmers hemsida.

Grafenworkshop i Dresden

Publicerat:

Graphene Flagship bjuder in till workshop i Dresden, Tyskland i oktober. Sista anmälningsdag är 25 augusti 2014.

Graphene Connect – Energy Applications

Would you like to deepen your knowledge about the industrial relevance of graphene in energy solutions, e.g. batteries, fuel cells, and solar cells?

We welcome you to the industrial workshop Graphene Connect – Energy applications, in Dresden, Germany. Meet your future graphene collaborators and learn about the state of the art in graphene energy applications – from the laboratory to scale-up applications.

Preliminary programme

The programme includes a popular presentation on graphene, highlights on energy related activities of the Graphene Flagship, as well as presentations on the industry perspective and expectation on graphene in energy applications as solar cells, fuel cells, battery and supercapacitors.

The main activity during the workshop is discussion groups on energy related topics, aiming at giving you new R&D contacts and inspiration to new innovation projects. The workshop targets participants from large and small companies, entrepreneurs, and venture capitalists, working with energy related applications.

Mer information och anmälan finns på Graphene Flagships hemsida

Svenska företag mot toppen i grafenligan

Publicerat: 3 juli, 2014

Artikel om SIO Grafen i Framtidens Forskning.

Svenska företag skall bli bland de tio bästa i världen på att utveckla grafenbaserade produkter. Det är visionen i Chalmers och VINNOVA:s nya strategiska innovationsprogram med målet att nyttiggöra grafenforskningen för att stärka svensk konkurrenskraft, bytesbalans och sysselsättning.

Det nya supermaterialet grafen kan revolutionera en rad olika branscher. Det består av ett enda lager kolatomer, är sammanbundet likt ett hönsnät, extremt lätt, starkt och elastiskt. Materialet är dessutom en utmärkt ledare av både elektricitet och värme, genomskinligt i sin karaktär och kan tillverkas i en rad olika kvaliteter, beroende på syfte och användningsområde.
Ansvaret för VINNOVA:s, Energimyndighetens och Formas strategiska innovationsprogram inom grafen, där svensk industri och akademi skall arbeta tillsammans för att lära sig mer om hur grafen skall förbättra affärerna, har tilldelats Chalmers i Göteborg. Helena Theander, projektledare på Chalmers Industriteknik och ansvarig för programmet, har stora förväntningar på programmet och dess möjligheter för svenskt näringsliv.
– Grafen ger de etablerade exportföretagen en chans att befästa sina positioner, men det ger också små och medelstora företag möjligheten att ta steget ut på exportmarknaden med grafenbaserade och globalt konkurrenskraftiga produkter, säger hon.

Gränslös grafeninnovation
Eftersom grafen är ett helt nyupptäckt material, har det en inbyggd potential att ligga till grund för innovationer inom en mängd olika områden såsom batterier, gas- och biosensorer, nya förpackningsmaterial, lättviktskonstruktioner, höghastighetselektronik, textilier och membran. Bredden i produktkatalogen återspeglas också i de 14 svenska storföretag, och mindre företag, som ingår i programkonsortiet där Sveriges ledande universitet, institut och branschorganisationer också slutit upp.

– Det är fantastiskt att se hur grafen samlar de svenska krafterna över företags- och branschgränser och att vi får förutsättningar för att jobba tillsammans i gemensamma områden där vi också kan dra nytta av varandras incitament och styrkor, oavsett organisationstillhörighet, säger Helena Theander.

Läs hela artikeln i Framtidens Forskning