General Assembly och workshop 2015

Publicerat: 28 april, 2015

General Assembly och workshop 2015

Den 27 april 2015 gick SIO Grafens andra stämma av stapeln på Teknikparkens Konferenscenter på Chalmers i Göteborg.

Dagen inleddes med en effektiv stämma där programchef Helena Theander redogjorde för SIO Grafens verksamhet det gångna året samt för styrelsens uppdrag. Sedan starten av innovationsprogrammet 2014 har bland annat denna webbsida tagits fram och utvecklats, nyhetsbrev ges ut, samarbeten med innovationsprogrammet Lighter har inletts samt har en Roadshow anordnats.

Stämmans ordförande Pontus de Laval kunde klubba en ny styrelse med representanter från såväl näringsliv, som akademi och institut – sammansättningen finns här >

Patent och grafentillverkning

Efter avslutad stämma följde redovisningen av den patentlandskapsstudie som Emil Haldorson och kollegorna på CIP Professional Services tagit fram på uppdrag av SIO Grafen. (Studien kan beställas på info@siografen.se.) Amaia Zurutuza från den spanska grafenproducenten Graphenea berättade om olika typer av grafen och dess framställning samt utvecklingen på området.

Eftermiddagen bjöd sedan på workshoppar inom programmets styrkeområden, där nya kontakter och idéer diskuterades. Tiden var dock knapp och diskussionerna kunde fortsatt längre. SIO Grafen planerar redan nu för höstens workshop där denna del kan fördjupas vidare.

Grafenfokus på mässan HighTech Engineering

Publicerat: 16 april, 2015

Mässan HighTech Engineering 2015 med Anders Bhoman, Helena Theander, Anna Lundgren, Fredrik Hörstedt.

Mässan HighTech Engineering på Svenska Mässan i Göteborg den 14 och 15 april 2015 hade grafenfokus genom flera seminarier.

Det var först gången mässan anordnades, som en förlängning av Elektronikmässan och intresset för grafen visade sig vara stort:
– Vi är positivt överraskade över intresset och har träffat flera aktörer, som vi kommer att jobba vidare med, säger programchef Helena Theander, som höll ett välbesökt första föredrag kring grafen och det strategiska innovationsprogrammet, SIO Grafens arbete.

Mässan bjöd även på seminarier med Fredrik Hörstedt kring Graphene Flagship och Chalmers arbete med innovation. Professor Johan Liu berättade om grafenforskningen på Chalmers, bland annat om grafen för att stärka betong som byggmaterial. Professor Mikael Fogelström gav en inblick i grafenets potential samt tipsade om möjligheten att testa grafen inom Chalmers eget Graphene Innovation Lab.

I mässmontern stod Anna Lundgren samverkanskoorrdinator från Graphene Innovation Lab och demonstrerade grafens egenskaper, för nyfikna mässbesökare tillsammans med affärsutvecklare Anders Bohman.

SIO Grafens roadshow i mål

Publicerat: 4 mars, 2015

Svenska aktörer med intresse för grafen diskuterade materialets utvecklingspotential och nätverkade när SIO Grafen (strategiska innovationsprogrammet för grafen) gav sig ut på Roadshow under januari och februari.

Curt Lindmark, Björn Westling och Anders Bohman på SIO Grafen Roadshow.
Vid SIO Grafens roadshow i Östersund deltog Curt Lindmark ( Lindmark Innovation AB) och berättade om aktuella grafenprojekt. Affärsutvecklarna Björn Westling och Anders Bohman representerade SIO Grafen.

Nya samarbeten

– Nätverkande och möjligheter att öka de akademiska kontakterna är värdefullt. För oss var det viktigt att träffa aktörer för möjliga samarbeten med just KTH, säger Peter Nilsson från APR Technologies, som besökte Roadshow i Kista.
APR Technologies är ett forskningsnära Enköpingsföretag med fokus på termiska lösningar, vilka även är involverade i ett Vinnovafinansierat grafenprojekt rörande kryokylare inom SIO Grafen programmet och tillika ny sponsorpartner.

Partners från norr till syd

Att Roadshowen skulle generera nya sponsorpartners för programmet var också ett av målen med aktiviteten, som alltså genomförde under fem veckor i januari och februari 2015 och lockade ett 40-tal besökare. Målsättningen var även att presentera ämnet grafen samt att informera om möjligheter till samverkan och finansieringsstöd. Med en rykande färsk utlysning i bagaget var förhoppningen att fler nya utvecklingsprojekt på grafenområdet ska ta form genom nya partners.
– Det här var ett sätt för oss att nå ut till företag, som kanske inte alltid har möjlighet att ta sig dit vi är, säger Anders Bohman, affärsutvecklare på Chalmers Industriteknik, som besökt Linköping, Kista, Luleå, Östersund, Sundsvall, Lund och Jönköping på SIO Grafens Roadshow.

Individuell rådgivning

I samarbete med innovationskontor och Science Parks genomfördes satsningen. I Lund stod exempelvis Materials Business Center på Ideon för arrangemanget medan ALMI var en viktig samarbetspartner i Östersund. Deltagarna vid Roadshow erbjöds även individuell affärsrådgivning tillsammans med SIO Grafens affärsutvecklare och den västsvenska samarbetspartnern Johanneberg Science Park. Flera sponsorpartners bidrog till agendan genom att ge exempel på aktuella grafenprojekt och know-how från sin verksamhet.

Sju nya grafenprojekt ser dagens ljus

Publicerat: 27 november, 2014

Nu startar de första samverkans- och innovationsprojekten upp inom SIO Grafen. Sju ansökta projekt har blivit beviljade av VINNOVA, inom ramen för SIO Grafens utlysning som pågick under juli till september 2014. Projekten är av förstudiekaraktär och kommer att pågå under första halvan av 2015.

Följande projekt blev beviljade av VINNOVA i november 2014:

  1. Vågledarintegrerade grafen baserade IR detektorer för optiska gassensorchip – Senseair AB, KTH
  2. Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer – Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköping Universitet
  3. Graphene-based Coatings for Heat Exchangers –SP, AlfaLaval Lund AB, KTH
  4. IR-Kameleont – Acreo Swedish ICT, Linköpings Universitet
  5. Grafen som barriär i förpackningsmaterial – SIK, Stora Enso, Chalmers
  6. Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer – Nanosc AB, Chalmers
  7. Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen – APR Technologies AB, Chalmers Bionano Systems Laboratory, SHT Smart High-Tech

Nästa utlysningsomgång startar i januari – information om denna kommer att publiceras här på SIO Grafens webb.

SIO Grafen på Roadshow

Publicerat: 1 oktober, 2014

Under början av 2015 planerar SIO Grafen att åka runt till cirka åtta platser i Sverige för att presentera ämnet grafen: vilka egenskaper det har, vilka tillämpningar som föreslås i dag samt för att informera om möjligheter till samverkan och finansieringsstöd.

Genom dessa besök hoppas SIO Grafen att nå fler företag runt om i landet – stora som små – samt forskare och institut som är intresserade av ämnet. Besökare vid dessa tillfällen kommer även att kunna knyta kontakter med andra personer inom samma region, för eventuella samarbeten.

Platser som planeras i SIO Grafen Roadshow:

·         Kista

·         Linköping

·         Lund

·         Luleå

·         Östersund

·         Sundsvall

·         Jönköping

·         Öppet för förslag

 Vi återkommer med mer information när programmet är fastställt.

Kontakta info@siografen.se för mer info eller med förslag och frågor.

Rörelsesensorer med grafen

Publicerat: 25 september, 2014

Forskningen inom grafen går framåt. Nu har irländska och brittiska forskare inom Graphene Flagship utvecklat bärbara rörelsesensorer genom att kombinera grafen med vanliga gummiband.

Rörelsesensorerna kan användas för att mäta exempelvis muskelrörelse, andning och puls. Detta gör det möjligt att framställa billiga massproducerade sensorer för hälsomätningar och dylikt. Redan i dag ser man efterfrågan på bärbara sensorer i form av exempelvis smartwatches.

Med grafens flexibla egenskaper tillsammans med gummi kan användningsområden för dessa sensorer exempelvis vara hälsomätningar, mätning inom idrott samt fordonssäkerhet och robotteknik.

Läs mer på Graphene Flagships webb

 

Programkontoret växer

Publicerat: 17 september, 2014

Kommunikatör till programkontoret för SIO Grafen.

Johanna Gisslén, kommunikatörNu har SIO Grafen anställt en kommunikatör till programkontoret i Göteborg. Johanna Gisslén kommer att arbeta med information kring utvecklingen på grafenområdet.

Genom de olika kanalerna, så som webb, nyhetsbrev, möten och sociala medier ska medverkande parter kunna följa utvecklingen och hitta värdefulla samarbeten och finansieringsmöjligheter. Kommunikatören kommer även att stötta programchefen vid de workshops som anordnas för intressenter från akademi, industri och institut.

 – Vi jobbar hela tiden aktivt med att matcha aktörer med liknande behov och intressen, säger programchef Helena Theander, som gärna tar emot nya svenska aktörer som vill delta i utvecklingen av framtidens grafenprodukter.

Johanna Gisslén arbetar från och med september 2014 med att utveckla kommunikationen för SIO Grafen men hon kommer även att till viss del stödja närliggande projekt inom Chalmers Industriteknik.

Följ SIO Grafen på:

Gruppen SIO Grafen på LinkedIn
Twitter twitter.com/SIOGrafen

Kontakt: johanna.gisslen@cit.chalmers.se

Stämma och nya samarbeten

Publicerat: 12 september, 2014

Nationell strategiworkshop SIO Grafen 140910

Det blev en intensiv och innehållsrik dag för alla som möttes för att prata utveckling och innovationer för grafen vid workshops och stämma. Nya konstellationer av intressenter hittade varandra och en styrelse klubbades i General Assembly.

General Assembly stämma och nationell strategiworkshop

Närmare 40 deltagare samlades på IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm den 10 september 2014 för att hålla General Assembly stämma och strategiworkshop kring grafen.

Dagen inleddes med att chefen för programkontoret SIO Grafen, Helena Theander, gick igenom verksamhetsmål och bakgrund. Bland annat ska minst 10 svenska företag vara involverade i forsknings- och utvecklingsprojekt inom grafenområdet till 2017. Målet är även av 1 till 3 grafenbaserade produkter ska ha lanserats på den svenska marknaden inom tre år.

Jari Kinaret från Chalmers redogjorde för senaste nytt från forsknings- och utvecklingssidan. Enligt råvaruproducenter pekar priskurvorna starkt neråt för materialet. Kinaret visade även på produkter som ligger långt fram i utvecklingen, så som exempelvis böjbara skärmar.

Ny styrelse och produktutveckling

Dagen bjöd också på den första stämman för SIO Grafens General Assembly. Ordförande Pontus de Laval från Saab AB såg till att en ny styrelse och valberedning kunde klubbas med representanter från såväl industri som akademi och institut.

Efter lunchpaus väntade workshops med fokus på vad som kan göras inom några av de olika styrkeområdena; tillverkning, ytskikt, energi, sensorer och högfrekvenselektronik. Grupperna diskuterade med utgångspunkt kring en färdig produkt om 5 år. Det visade sig finnas gott om framtida produkter och intresserade kunder. Inom flera områden så behövs vidare forskning för att industrin ska kunna se utvecklingsmöjligheter medan det inom andra redan finns tydliga behov.

 Läs mer om SIO Grafens första strategiworkshop i Elektroniktidningen

Ericsson bjuds in i grafenflaggskeppet

Publicerat: 4 juli, 2014

66 nya samarbetspartners i Graphene Flagship. Ericsson enda nya svenska företaget, totalt sex st svenska företag nu.

Ericsson bjuds in i grafenflaggskeppet

Chalmersledda flaggskeppsprojektet Graphene Flagship, ett av Europas största forskningsinitiativ genom tiderna, kommer att fördubblas i storlek. 66 nya samarbetspartner inbjuds att ansluta sig till konsortiet till följd av en konkurrensutsatt ansökningsomgång värd nio miljoner euro. Ericsson AB är den enda nya svenska partner som har valts ut.

​I samband med starten av den internationella grafenkonferensen Graphene Week 2014, 23-27 juni på Chalmers, kom beskedet att antalet samarbetspartner ombord på forskningsflaggskeppet Graphene Flagship växer radikalt. Partnerskapet omfattar därmed mer än 140 organisationer från 23 länder. Flaggskeppet är nu fullt riggat för att ta ”supermaterialet” grafen, och besläktade skiktade material, från forskarnas laboratorier ut i vardagslivet.

Fler små och medelstora företag

Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes (@NeelieKroesEU), ansvarig för EU:s digitala agenda, välkomnade det utvidgade partnerskapet:

– Europa är ledande inom grafenrevolutionen. Detta ”mirakelmaterial” har potential att radikalt förbättra våra liv. Det stimulerar ny teknologi inom medicin, såsom konstgjorda näthinnor, och hållbarare transporter med lätta och långlivade batterier. Ju mer vi kan ta till vara potentialen i grafen desto bättre!

De 66 nya samarbetspartnerna kommer från 19 länder, varav sex är nya i konsortiet: Bulgarien, Estland, Israel, Tjeckien, Ungern och Vitryssland. Med 16 nya samarbetspartner har Italien nu det största antalet deltagare i flaggskeppetsprojektet Graphene tillsammans med Tyskland (23 vardera), följt av Spanien (18), Storbritannien (17) och Frankrike (13).

Läs hela nyheten på Chalmers hemsida.

Grafenworkshop i Dresden

Publicerat:

Graphene Flagship bjuder in till workshop i Dresden, Tyskland i oktober. Sista anmälningsdag är 25 augusti 2014.

Graphene Connect – Energy Applications

Would you like to deepen your knowledge about the industrial relevance of graphene in energy solutions, e.g. batteries, fuel cells, and solar cells?

We welcome you to the industrial workshop Graphene Connect – Energy applications, in Dresden, Germany. Meet your future graphene collaborators and learn about the state of the art in graphene energy applications – from the laboratory to scale-up applications.

Preliminary programme

The programme includes a popular presentation on graphene, highlights on energy related activities of the Graphene Flagship, as well as presentations on the industry perspective and expectation on graphene in energy applications as solar cells, fuel cells, battery and supercapacitors.

The main activity during the workshop is discussion groups on energy related topics, aiming at giving you new R&D contacts and inspiration to new innovation projects. The workshop targets participants from large and small companies, entrepreneurs, and venture capitalists, working with energy related applications.

Mer information och anmälan finns på Graphene Flagships hemsida