Testbädd för utveckling av lätta produkter med smarta materiallösningar

Publicerat: 19 juni, 2017

En ny testbädd för lättviktsprodukter ska bidra till ökad svensk konkurrenskraft och ett mer hållbart samhälle. Testbädden ska hjälpa industrin att möta krav på materialegenskaper och hållbar livscykel genom att hantera helhetslösningar, inte bara enskilda material, tillverkningsmetoder eller återvinningstekniker.

– Projektet, Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar, ska resultera i en levande testbädd för lättviktsprodukter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår, säger projektledare Boel Wadman, Swerea IVF. Projektet ska även bidra till kunskapsuppbyggnad och en nationell kraftsamling.

De strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och Lättvikt är initiativtagare och huvudaktörer i projektet och ytterligare två av de strategiska innovationsprogrammen, SIO Grafen och Innovair, har deltagit i framtagningen av projektförslaget.

Läs mer här>>

Tre nya projekt får finansiering genom SIP Lättvikt och SIO Grafen

Publicerat: 11 maj, 2017

Den 23 november 2016 öppnade de två strategiska innovationsprogrammen Lättvikt och Grafen en gemensam utlysning: Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt.

Projektens mål är att ta fram demonstratorer och med hjälp av grafen tillföra en ny eller förbättrad funktion samt minska slutproduktens vikt med minst 20 % vid industriell produktion. Dessa tre projekt som ansökte blev beviljade:


Strategiskt innovationsprogram för lättvikt
| www.lighterarena.se | info@lighterarena.se

Strategiskt innovationsprogram för grafen | www.siografen.se | info@siografen.se Dessa strategiska innovationsprogram har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/

Ny utlysning öppnad 3 maj: FoI-projekt och Genomförbarhetstudier

Publicerat: 3 maj, 2017

Idag öppnar andra omgången av utlysningen FoI-projekt och Genomförbarhet-studier – Samverkan för kommersiella grafentillämpningar. Läs mer och ansök här >>

Här är några tips för att lyckas med din ansökan:

  • Börja med att läsa utlysningstexten och använd hjälptexten i mallen när du skriver. Missa inte bedömningskriterierna. Är alla krav uppfyllda?
  • Beskriv projektidéns potential. Vad är state-of-the-art jämfört med existerande produkter på marknaden eller andra nya banbrytande material? Hur står sig idén i ett större sammanhang? Tänk både nationellt och internationellt.
  • Vad är samhällsnyttan och vilka behov är tänkt att lösas? Finns det några negativa aspekter?
  • Beskriv arbetspaketen detaljerat. Vad ska göras, hur ska det genomföras, vem är ansvarig och vad kostnaden per delmoment?
  • Saknar du någon projektpart eller kompetens? Fråga programkontoret, så hjälper vi dig gärna vidare i nätverket. Kontakta oss på info@siografen.se

Lycka till med din ansökan!

Graphene Flagship söker 15 nya partnerorganisationer för 2018

Publicerat: 27 april, 2017

Grafenflaggskeppet söker nya partners, främst industriella, som har specifika industriella och teknologiska kompetenser eller förmågor inom 16 områden, som ska komplettera konsortiet.

Nya partners kommer att ingå i arbetspaketen under Horizon 2020-fasen som pågår mellan 1 April 2018 – 31 March 2020.

Ansök senast 30 maj 08:00.

Läs mer här >>

Fem nya projekt får bidrag för att utveckla demonstratorer med grafen

Publicerat: 11 april, 2017

Nu kan vi avslöja vilka projekt som har beviljats finansiering i utlysningen
”FoI-projekt och Genomförbarhetstudier” – Samverkan för kommersiella grafentillämpningar. Projektens mål är att öka teknikmognaden och ta fram demonstratorer för kommersiella tillämpningar som får förbättrad funktionalitet och konkurrensfördelar genom grafenmaterial. En andra omgång av utlysningen startar 1 maj. Läs mer här>

Följande projekt har beviljats:

Anmälan öppen till årsstämma och workshop 26 april

Publicerat: 13 mars, 2017

SIO Grafens årsstämma och workshop är en mötesplats för svenska aktörer som vill vara med och påverka den svenska satsningen inom grafenområdet.

I programmet den 26 april ingår en workshop kring uppdateringen av SIO Grafens Innovationsagenda och vilka målsättningar och satsningar vi ska fokusera på de närmaste åren. Pontus de Laval, teknikchef på Saab AB kommer att berätta om företagets arbete med grafen. Professor Jari Kinaret, Chalmers tekniska högskola och direktör för EUs grafenflaggskepp, Graphene Flagship berättar om hur det går i flaggskeppet.
Läs mer om programinnehållet och anmäl dig här >>

Vi söker en projektledare!

Publicerat: 6 mars, 2017

Vill du vara med och utveckla det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen och påverka Sveriges framtida utveckling och kommersialisering av grafenprodukter? Är grafen det häftigaste nya materialet just nu?

Chalmers Industriteknik ger dig möjligheten att jobba i gränsytan akademi, näringsliv, & myndigheter och söker nu en projektledare inom programledningen för SIO Grafen till Chalmers Industritekniks kontor i Göteborg.
Sök redan idag då urval sker löpande!

Läs mer här >>

Forskarskola Graphene Study 25-30 juni i Hindås

Publicerat: 23 februari, 2017

Delta i Graphene Study – Grafenflaggskeppets skola för studenter och forskare som är i början av sin karriär. Delta i vetenskapliga lektioner, presentera din forskning i posterutställning, utbyt tankar med andra forskare och var med i mängder av sociala aktiviteter. Läs mer här >>