Program – Svenskt Grafenforum 17-18 okt

Publicerat: 18 augusti, 2017

Välkommen till SIO Grafens resultatworkshop – Svenskt Grafenforum!

Här presenteras 10 avslutade grafenprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet för grafen, SIO Grafen. Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra som är verksamma på området, från akademi industri och institut.
I arrangemanget ingår även middag och studiebesök.

Program

Plats: Pronova Norrköping konferens, St Persg. 19, Norrköping. Lokal: Resursen.

Tisdag 17 oktober

11.30-12.30     Mingellunch
12.30-12.45     Välkomna. Senaste nytt och blandad information,
Helena Theander, SIO Grafen
12.45-13.10     Inspirationsföredrag:  Möjligheter med grafen för Ericsson

Gemma Vall-Llosera, PhD, Senior Specialist, Ericsson Research
Ericsson Research is a partner of the Graphene Flagship and is involved in the realisation of a packaged graphene based photonic modulator. Ericsson focuses on the potential that graphene photonics has towards the evolution of high speed optical interfaces by leveraging on standard technologies, with the potential of bringing the cost and power consumption down in optical communication links.

13.10-15.00       Projektpresentationer

 • Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump, Ulrika Tornerefelt, Climatewell
 • Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar, Thomas Gillgren, BillerudKorsnäs
 • Grafenförstärkt lågfriktionsbeläggning, Boris Zhmud, Applied Nanosurfaces
 • Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt, Lilei Ye, Smart High-Tech AB (SHT)
 • Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip, Arne Quellmalz, Senseair

15.00-15.30       Kaffe & bakverk
15.30-17.00       World café – Snabba workshoppar där du kan välja fyra frågeställningar

 • Entreprenörskapsstöd
 • Karakteriseringscheckar
 • Energi – demo
 • Elektronik – demo
 • Ytbeläggning- demo

17.00-17.30     Sammanfattning av World café
18.30-21.00    Mingel och Middag

 

Onsdag 18 oktober

08.30                  Välkomna tillbaka!
08.30-10.00     Projektpresentationer

 • Tillverkning av grafenbaserade komponenter för bio- och kemiska sensortillämpningar på skivskala, Amer Ali, Graphensic
 • Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor, Ingemar Löfgren, Thomas Concrete
 • Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong, Björn Cullbrant, Centrumpåle
 • Novel methods to include graphene as a packaging barrier, Niklas Loren, RISE, för Stora Enso
 • Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare, Olga Santos, Alfa Laval

10.00-10.30     Kaffe & frukt
10.30-11.00     Ny Innovationsagenda – nya satsningar 2018-2020
11.00-11.15       Presentation av testbädd LIGTHest
11.15-11.40       Grafen och tryckt elektronik på RISE Acreo

Mats Strandberg, PhD, Senior Scientist, RISE Acreo
På avdelningen för tryckt elektronik i Norrköping utvecklar vi bland annat ledande och funktionella tryckbara material. God ledningsförmåga och stabilitet i kombination med låg risk vid tillverkning, användning och återvinning gör att grafenbaserade tryckbläck förutspås bli viktiga när tryckt elektronik skall implementeras i stor skala.

11.40-12.00       Summering och framtida satsningar – Helena Theander
12.00-13.00      Lunchbuffé
13.00-14.00      Studiebesök på RISE Acreo – Tryckt elektronik

Ladda ner programmet här >>

(mer…)

Workshop 14/11 ”Grafen för fotodetektorer”

Publicerat: 17 augusti, 2017

Välkommen till en kostnadsfri workshop som SIO Grafen arrangerar tillsammans med Smartare Elektroniksystem.

Tisdagen den 14 november 2017, 10.00-14.00

Plats: Chalmers Teknikpark, Teknikparkens Konferenscenter, Sven Hultins gata 9, Göteborg. Konf.rum Apollon.

Program (punkter kan tillkomma)

Introduktion

 • Vad krävs för att grafen ska kunna användas för fotodetektorer av olika typer, Jan Andersson, Smartare Elektroniksystem
 • ‘State of the art’ grafen-fotodetektorer och demonstration av en helt ny detektor, Omid Habibpour, Chalmers tekniska högskola
 • Behovsbild – industriperspektiv, Gemma Vall-Llosera, Ericsson Research.

Rundabordsdiskussioner

 • Diskussion om gemensamma intressen/möjliga framtida samarbetsprojekt.
  • Vad kan man göra med grafen som inte kan göras med befintlig teknik?
  • Vilka sensorelement eller system skulle vara intressanta (affärsmässigt) att utveckla med hjälp av grafen. Vilket behov har vi? Hur går vi vidare?
 • Kort information om möjlig projektfinansiering (SIO Grafen och Smartare Elektroniksystem).

Anmäl dig här senast 13 november:

Workshoppen är kostnadsfri. Kaffe/te och lunch ingår. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Om du får förhinder ska avbokning göras senast 13 november. Ej avbokad plats debiteras med 300 kr.

Förnamn*

Efternamn*

Epost *

Mobiltelefon*

Organisation*

Sponsorpartner (frivilligt)
Jag är sponsorpartnerJag vill bli sponsorpartner

Workshop 7 november ”Improvement of adhesives with graphene”

Publicerat:

Tuesday 7 November 2017, 10.00-16.00

Place: Chalmers Teknikpark, Teknikparkens Konferenscenter, Sven Hultins gata 9, Göteborg. Room: Afrodite
The workshop will be given in English.

Program (preliminary)

9.30-10.00      Coffee/tea and registration
10.00-10.15    Welcome. Introduction to Graphene, Roland Kádár,
Chalmers tekniska högskola
10.15-10.30    Literature study of graphene in epoxy, Jon Wingborg,
Chalmers Industriteknik
10.30-11.15     Company presentations (to be decided)
11.15-12.00     Identify problems
12.00-13.00     Lunch
13.00-13.15     Summary of Identified problems
13.15-15.00     Workshop with focus on connecting and dividing companies/organisations with similar problems into smaller groups.
Group discussions on how graphene can solve the identified problems.
15.00-16.00     Summary

Download the program here >>

Register here latest 6 November

The workshop is free of charge and includes coffee/tea and lunch. The registration is binding but may be transferred to another person within the organization. If you are prevented, cancellation must be made by 6 November. No shows will be charged with 300 SEK.

Förnamn*

Efternamn*

Epost *

Mobiltelefon*

Organisation*

Sponsorpartner (frivilligt)
Jag är sponsorpartnerJag vill bli sponsorpartner

Öppen workshop 21 september – tyck till om nya innovationsagendan

Publicerat: 6 juli, 2017

Välkommen till SIO Grafens workshop om den nya innovationsagendan!

Under 2017 har en arbetsgrupp gått igenom och uppdaterat grafenområdets innovationsagenda som ligger till grund för SIO Grafens mål och aktiviteter. Agendan är nästan färdig och nu vi ge alla möjlighet att kommentera, diskutera och påverka agendan innan den slutförs.

Workshoppen är kostnadsfri, men inga måltider ingår.

När: Torsdagen den 21 september 9.00-12.00
Var: Chalmers Teknikpark, Teknikparkens Konferenscenter, Sven Hultins gata 9, Göteborg. Konf. rum: Apollon.


Anmäl dig här (senast den 20 september):

Förnamn*

Efternamn*

Epost *

Mobiltelefon*

Organisation*

Sponsorpartner (frivilligt)
Jag är sponsorpartnerJag vill bli sponsorpartner

 

Graphene Week 25-29 september – rabatt vid registrering före 15 juli

Publicerat: 4 juli, 2017

Graphene Week 25-29 september i Aten, Grekland är en årligen återkommande sammankomst för internationellt ledande experter inom grafen och 2-dimensionella material. Konferensen är Europas mest inflytelserika konferens och organiseras av Graphene Flagship.

Läs mer här >>

Registera dig nu och få ”early bird”-rabatt före den 15 juli >>

I samband med Graphene Week arrangeras Graphene Connect.

Testbädd för utveckling av lätta produkter med smarta materiallösningar

Publicerat: 19 juni, 2017

En ny testbädd för lättviktsprodukter ska bidra till ökad svensk konkurrenskraft och ett mer hållbart samhälle. Testbädden ska hjälpa industrin att möta krav på materialegenskaper och hållbar livscykel genom att hantera helhetslösningar, inte bara enskilda material, tillverkningsmetoder eller återvinningstekniker.

– Projektet, Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar, ska resultera i en levande testbädd för lättviktsprodukter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår, säger projektledare Boel Wadman, Swerea IVF. Projektet ska även bidra till kunskapsuppbyggnad och en nationell kraftsamling.

De strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och Lättvikt är initiativtagare och huvudaktörer i projektet och ytterligare två av de strategiska innovationsprogrammen, SIO Grafen och Innovair, har deltagit i framtagningen av projektförslaget.

Läs mer här>>

Tre nya projekt får finansiering genom SIP Lättvikt och SIO Grafen

Publicerat: 11 maj, 2017

Den 23 november 2016 öppnade de två strategiska innovationsprogrammen Lättvikt och Grafen en gemensam utlysning: Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt.

Projektens mål är att ta fram demonstratorer och med hjälp av grafen tillföra en ny eller förbättrad funktion samt minska slutproduktens vikt med minst 20 % vid industriell produktion. Dessa tre projekt som ansökte blev beviljade:


Strategiskt innovationsprogram för lättvikt
| www.lighterarena.se | info@lighterarena.se

Strategiskt innovationsprogram för grafen | www.siografen.se | info@siografen.se Dessa strategiska innovationsprogram har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/