Ytskikt & membran

Publicerat: 26 juni, 2014

Det är nästan omöjligt för atomer eller molekyler att tränga igenom grafen. Genom att skräddarsy en grafenbarriär för att inga eller bara vissa ämnen ska tränga igenom (små hål görs i grafenskiktet), så kan nya förpackningsmaterial, skyddande skikt eller filter skapas. Detta har redan visats ge ett supertunt membran för vattenfiltrering.

Målet för detta område är att inom tre år kunna demonstrera kontroll av barriäregenskaper i en tillämpning.

Med stöd från: