Tillverkning

Publicerat: 26 juni, 2014

I dag finns ett flertal producenter som säljer grafenflagor i en suspension, eller på bärarmaterial i låg volym. Framställningsteknik, kontaktnät med producenter och kunnande om materialproduktion är en viktig beståndsdel för att utveckla grafen till produkter. Grafen i direkt form kan vara grunden till nya tillämpningar eller tillsammans med andra material ge upphov till nya materialbaserade möjligheter som kompositer med bättre eller nya funktioner.

Målet för detta område är att inom tre år kunna säkerställa att det finns tillgång på rätt typ av grafen och grafenbaserade kompositer för svensk industris forskning och produktutveckling.

Med stöd från: