Komponenter & sensorer

Publicerat: 26 juni, 2014

Grafens egenskaper gör det lämpligt för att utveckla snabb elektronik såväl som sensorer. Grafenytan är väldigt känslig för växelverkan med enstaka molekyler, vilket kan användas till nya typer av gas- eller biosensorer.
Den höga hastigheten hos laddningsbärare gör även grafen synnerligen intressant för högfrekvenselektronik. Dessutom har grafen fördel av att ha hög termisk ledningsförmåga.

Målet för detta område är att kunna nå bra kontaktering med låga förluster, att möjliggöra integrerad kylning samt att nå egenskaper som kan öka prestandan hos sensorer eller elektronikkomponenter. Målet är att 2017 kunna visa upp prototyper av enskilda komponenter.

Med stöd från: