Livsvetenskap

Publicerat: 23 juni, 2014

Grafen är intressant för växelverkan med celler i olika sammanhang. Grafen ger nya möjligheter att utveckla biosensorer som detekterar, återger och för vidare information rörande en fysiologisk förändring eller närvaro av olika kemiska eller biologiska ämnen i omgivningen.

Inom SIO Grafen är målet att ta fram en prototyp av en biosensor de närmsta åren.

Med stöd från: