Energi

Publicerat: 26 juni, 2014

Energieffektiva lösningar är en viktig del i samhällsutvecklingen. Grafen kan bidra både direkt och indirekt till energilösningar. Eftersom grafen är tunt och böjligt så kan materialet vara alldeles utmärkt som elektrod i olika tekniklösningar som solceller. Grafen kan även direkt vara ett aktivt material inom superkapacitorer och batterier.

Målet för detta område är att inom tre år kunna demonstrera transparanta grafenbaserade elektroder.

Med stöd från: