Elektronik

Publicerat: 26 juni, 2014

Elektronikområdet består av flera delområden, exempelvis tryckt elektronik, sensorer, optoelektronik och högfrekvenselektronik.

Grafen kan ersätta silver eller kimrök i ledande bläck i tryckt elektronik.

Grafen utvärderas också för att detektera låga gaskoncentrationer, för sensorlösningar inom mobiltelefoni, forensik, jordbruk och medicin.

Grafenbaserad optoelektronik är intressant för nästa generations integrerade optiska sändare/mottagare (transceivrar), liksom  energieffektiva modulatorer och fotodetektorer med höga prestanda.

Med stöd från: