Bioteknik

Publicerat: 23 juni, 2014

Inom medicinteknik, utvärderas fördelar som biokompatibilitet, möjlighet att böjas runt exempelvis ögats form, elektrisk ledningsförmåga, etc för att utnyttjas för sensorer, elektroder och implantat.

Resultat från svenska studier pekar på möjligheter att använda en viss typ av  grafen som antibakteriellt ytskikt i  medicintekniska tillämpningar.

Området är ännu i ett tidigt skede.

Med stöd från: