SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att svenska företag tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Projekt: Grafen i strålmätning

ScandiDos AB, Acreo Swedish ICT AB

Projektet syftar till att lösa problemet med sekundärstrålning som uppkommer då strålar träffar tungmetaller som finns i ...

Läs mer


Projekt: Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt

SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att utveckla miljövänliga ytbeläggningar för förbättrat skydd mot korrosion...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator)

SenseAir AB, KTH

Målet med detta projekt är att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående ...

Läs mer


Projekt: Produktion av grafen på kiselkarbid för sensorer

Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköpings universitet

Grafen på kiselkarbid utgör en möjlig plattform för olika sensorer (särskilt gas- och biosensorer). För att realisera ...

Läs mer


Projekt: Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter

ABB AB, Acreo

Syftet med projektet är att i en förstudie undersöka möjligheterna att använda tryckta grafenelektroder i ...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Skolan för elektro- och systemteknik, Senseair AB

Utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för infrarött ljus för användning i optiska gassensorer. Projektmålen var: 1...

Läs mer


Projekt: Tillverkning av grafenbaserade komponenter för bio- och kemiska sensortillämpningar på skivskala

Graphensic AB, Acreo Swedish ICT, Nationellt Forensiskt Centrum, Pamitus AB

Målet med det här projektet är att uppvisa högpresterande grafensensorer med transistorer på grafen på kiselkarbid (G-SiC...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer. Målen med ...

Läs mer


Projekt: iEnergy – Industrialisering av bläckstråletryckteknik med grafen för energilagringstillämpningar

KTH Royal Institute of Technology, XaarJet AB (Xaar)

Vårt mål är att utveckla en effektiv och tillförlitlig bläckstråleteknologi för grafen för att möjliggöra innovativa ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Ny utlysning öppnad: FoI-projekt och Genomförbarhetstudier

Publicerat: 1 december, 2016

Idag den 1 december öppnar utlysningen ”FoI-projekt och Genomförbarhetstudier – Samverkan för kommersiella grafentillämpningar”. I denna utlysning riktar vi oss till företag som genom samverkan med andra företag eller forskningsleverantörer vill öka sin kännedom om vilka fördelar och förbättringar grafen kan ge inom deras produktområde. Läs mer här.

Presentationer av fyra beviljade grafenprojekt

Publicerat: 30 november, 2016

Beläggningar med grafen, skottsäkra skydd och värmepumpar. Fyra projekt från utlysningen ”SIO Grafen Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovations-projekt sommaren 2016”, har beviljats finansieringsstöd från Vinnova för att utveckla grafeninnovationer. Det ena är nanokolbeläggning som ökar livslängden för komponenter vilket kan leda till energibesparingar. Det andra är ett Chalmersprojekt där man ska utveckla grafen i färg […]

Ny utlysning öppnad: Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt

Publicerat: 23 november, 2016

Den gemensamma utlysningen mellan SIP Lättvikt och SIO Grafen ”Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt”, och möjligheten att skicka in projektinitiativ, har öppnat idag den 23 november och stänger den 30 mars 2017 klockan 14.00. I den här utlysningen riktar vi oss till aktörer som i samverkan och utifrån ett industriellt utvecklingsbehov kan skapa industriella lättviktslösningar där […]

Workshop Roadmap för Grafen i kompositer och ytbeläggningar 24 november

Publicerat: 9 november, 2016

Chalmers Industriteknik (CIT) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samarbetar genom SIO Grafen i ett Vinnova-finansierat projekt för att skapa en svensk roadmap för användningen av grafen i kompositer och ytbeläggning. SIO Grafen anordnar två olika workshoppar för att presentera, diskutera och validera den preliminära versionen. På förmiddagen kommer vi att fokusera på kompositer och eftermiddagen ägnar vi åt att diskutera ytbeläggningar. […]

Med stöd från: