SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet.
Syftet är att svenska företag tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper.
Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Är du uppdaterad?

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev

Projekt: Produktion av grafen på kiselkarbid för sensorer

Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköpings universitet

Grafen på kiselkarbid utgör en möjlig plattform för olika sensorer (särskilt gas- och biosensorer). För att realisera ...

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Målet med projektet är att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet ...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syftet med projektet är att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av fibermatris för värmepump. Projektet ska...

Läs mer


Projekt: Svenskt Grafen

2D fab AB, Woxna Graphite AB

Syftet med projektet är att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet är att hitta de tillämpningar ...

Läs mer


Projekt: iEnergy – Industrialisering av bläckstråletryckteknik med grafen för energilagringstillämpningar

KTH Royal Institute of Technology, XaarJet AB (Xaar)

Vårt mål är att utveckla en effektiv och tillförlitlig bläckstråleteknologi för grafen för att möjliggöra innovativa ...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer. Målen med ...

Läs mer


Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

APR Technologies AB, Chalmers och SHT Smart High-Tech AB

  Syftet med projektet är att använda grafen för att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Detta projekt syftar till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Förpackningsmaterial och betong i nya grafenprojekt

Publicerat: 2 maj, 2016

SIO Grafens tredje utlysning är avslutad och sju nya grafenprojekt är redo att starta upp under 2016. Sensorer, förpackningsmaterial och grafen i betong är aktuella ämnen i denna omgång. Några av de nya projekten är även vidareutveckling av tidigare förstudier, såsom utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för gassensorer samt grafenbaserat korrosionsskydd för värmeväxlare. Här är de forsknings- […]

Standardisering het fråga på vårens workshop

Publicerat: 15 april, 2016

SIO Grafen workshop ABB 2016, Foto: Morgan E Johansson

Foto: Morgan E Johansson, ABB Under en intensiv aprildag träffades svenska grafenaktörer på ABB Corporate Research i Västerås. Här fick de vet mer om företagets grafensatsningar och diskutera grafenfrågor i SIO Grafens workshoppar. Ett 50-tal aktörer från både industri och utvecklingsföretag liksom institut och akademi samlades onsdagen den 13 april på ABB i Västerås, vars […]

Grafenworkshop och årsstämma på ABB i Västerås

Publicerat: 15 februari, 2016

SIO Grafens årsstämma och vårens workshop anordnas på ABB Corporate Research i Västerås den 13 april – säkra en plats och anmäl dig nu!   På programmet står en presentation av grafen på ABB samt visar det strategiska innovationsprogrammet för flyg, Innovair på möjligheterna med grafen inom flygsektorn.   Halva dagen består av workshoppar där fokus ligger […]

Ny guide för grafenköpare

Publicerat: 2 februari, 2016

Nu gör SIO Grafen ett första försök att samla grafenleverantörer och dess olika produkter i en leverantörsguide. Allt för att underlätta för svenska aktörer och få fart på svensk utveckling och innovation med materialet. Under senhösten 2015 har Johan Ek Weis, som till vardags är projektledare på Chalmers Industriteknik (vilket även är hemvist för SIO […]

Med stöd från: