SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet.
Syftet är att svenska företag tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper.
Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Är du uppdaterad?

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev

Projekt: Produktion av grafen på kiselkarbid för sensorer

Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköpings universitet

Grafen på kiselkarbid utgör en möjlig plattform för olika sensorer (särskilt gas- och biosensorer). För att realisera ...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer. Målen med ...

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier

Stora Enso, 2D fab AB, Battenfeld Sverige AB, Perstorp AB, RKW Sweden AB, SP, Saving Spaces AB, Tetra Pak AB, Chalmers

Projektets mål är att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: iEnergy – Industrialisering av bläckstråletryckteknik med grafen för energilagringstillämpningar

KTH Royal Institute of Technology, XaarJet AB (Xaar)

Vårt mål är att utveckla en effektiv och tillförlitlig bläckstråleteknologi för grafen för att möjliggöra innovativa ...

Läs mer


Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Syftet med projektet är att med hjälp av nya sensorer, där grafens speciella egenskaper utnyttjas, dokumentera och ...

Läs mer


Projekt: Svenskt Grafen

2D fab AB, Woxna Graphite AB

Syftet med projektet är att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet är att hitta de tillämpningar ...

Läs mer


Projekt: Tillverkning av grafenbaserade komponenter för bio- och kemiska sensortillämpningar på skivskala

Graphensic AB, Acreo Swedish ICT, Nationellt Forensiskt Centrum, Pamitus AB

Målet med det här projektet är att uppvisa högpresterande grafensensorer med transistorer på grafen på kiselkarbid (G-SiC...

Läs mer


Projekt: IR-Kameleont (Grafen för styr- och tryckbara kompositmaterial)

Acreo Swedish ICT AB, Linköpings universitet och Saab

Projektets syfte var att studera hur grafen och ledande polymerer kan användas för att skapa kompositmaterial som är ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Skolan för elektro- och systemteknik, Senseair AB

Utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för infrarött ljus för användning i optiska gassensorer. Projektmålen var: 1...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Välkommen till Svenskt Grafenforum 2016

Publicerat: 10 augusti, 2016

Svenskt Grafenforum

Under Grafenforum i Göteborg den 18 till 19 oktober presenteras de senaste svenska utvecklingsprojekten på grafenområdet. Grafen i högspänningsprodukter och för energilagring, som filter för vattenrening eller för att skydda en medicinteknisk produkt från bakterietillväxt. Detta är bara några av de 12 projekt som fått medel från Vinnova genom SIO Grafens utlysningar och nu presenteras under de två halvdagarna i […]

Stort intresse för grafen och kompositer

Publicerat: 10 juni, 2016

Grafen och kompositworkshop 160603

Runt 80 deltagare samlades för att prata grafen och kompositer på Chalmers Teknikpark den 3 juni. SIO Grafen bjöd in tillsammans med innovationsprogrammet för lättvikt, LIGHTer samt Swerea och Chalmers grafencentrum. Dagen inleddes av Vincenzo Palermo, ansvarig för nanokompositområdet inom Graphene Flagship, med bland annat en utblick av utvecklingen av grafen och kompositer världen över. […]

Förpackningsmaterial och betong i nya grafenprojekt

Publicerat: 2 maj, 2016

SIO Grafens tredje utlysning är avslutad och sju nya grafenprojekt är redo att starta upp under 2016. Sensorer, förpackningsmaterial och grafen i betong är aktuella ämnen i denna omgång. Några av de nya projekten är även vidareutveckling av tidigare förstudier, såsom utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för gassensorer samt grafenbaserat korrosionsskydd för värmeväxlare. Här är de forsknings- […]

Med stöd från: