SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (avslutat)

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Skolan för elektro- och systemteknik, Senseair AB

Utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för infrarött ljus för användning i optiska gassensorer. Projektmålen var: 1...

Läs mer


Projekt: Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump

ClimateWell AB (publ), Chalmers Industriteknik (CIT)

I detta projekt ska ClimateWell i samarbete med Chalmers Industriteknik (CIT) exploatera grafens termiska egenskaper och ...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers (avslutat)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier

Stora Enso, 2D fab AB, Battenfeld Sverige AB, Perstorp AB, RKW Sweden AB, SP, Saving Spaces AB, Tetra Pak AB, Chalmers

Projektets mål är att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt...

Läs mer


Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Syftet med projektet är att med hjälp av nya sensorer, där grafens speciella egenskaper utnyttjas, dokumentera och ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Detta projekt syftar till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Projekt: Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt

SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att utveckla miljövänliga ytbeläggningar för förbättrat skydd mot korrosion...

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar

BillerudKorsnäs, SP

Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande ...

Läs mer


Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syftet med projektet är att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av fibermatris för värmepump. Projektet ska...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Besök oss på Advanced Engineering 8-9 mars, Svenska Mässan, Göteborg

Publicerat: 20 februari, 2017

Vill ert företag lära sig mer om grafen och hur ni skulle kunna använda det i era produkter? Kom förbi vår monter A02:40 så berättar vi om hur SIO Grafen arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen. Var: Svenska Mässan, Mässans gata/Korsvägen, Göteborg När: Onsdag 8 mars, 9:00 – 17:00 och torsdag 9 mars, 9:00 – 16:00 För fri entré – registrera […]

Workshop 26 januari om lättvikt och grafen på Chalmers Teknikpark

Publicerat: 10 januari, 2017

Torsdagen den 26 januari 2017 mellan 09.30 – 15.00 bjuder SIP Lättvikt och SIO Grafen in till en kostnadsfri workshop på Chalmers Teknikpark, Göteborg med anledning av den gemensamma utlysningen ”Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt inom metall- och polymerområdet – 2016” och möjligheten att skicka in projektinitiativ. Syftet med workshoppen är att få fram idéer på demonstratorprojekt, att beskriva […]

Med stöd från: