SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet.
Syftet är att svenska företag tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper.
Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Innovationstävling 2016

InnovationstävlingFram till den 12 september håller SIO Grafen öppet för inlämning av idéer till årets innovationstävling.

Här kan svenska forskare, entreprenörer och mindre företag vinna 100 000 kr för goda grafenidéer.

SIO Grafen Innovationstävling 2016 >


Se alla tillgängliga utlysningar (3)

Projekt: Tillverkning av grafenbaserade komponenter för bio- och kemiska sensortillämpningar på skivskala

Graphensic AB, Acreo Swedish ICT, Nationellt Forensiskt Centrum, Pamitus AB

Målet med det här projektet är att uppvisa högpresterande grafensensorer med transistorer på grafen på kiselkarbid (G-SiC...

Läs mer


Projekt: Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar

ABB AB, Uppsala universitet

Projektet syftar till att utveckla nya smörjningskoncept baserade på grafenoxid för industriella tillämpningar.  ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator)

SenseAir AB, KTH

Målet med detta projekt är att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående ...

Läs mer


Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Syftet med projektet är att med hjälp av nya sensorer, där grafens speciella egenskaper utnyttjas, dokumentera och ...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer. Målen med ...

Läs mer


Projekt: RF energy harvesting for M2M communication

Ericsson AB, Chalmers

Syftet med förstudien är att utröna om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande ...

Läs mer


Projekt: Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion

Dentsply IH AB (Wellspect Healthcare), Chalmers

Projektets mål är att utnyttja grafens egenskaper för att reducera risken för kateterassocierad urinvägsinfektion. Genom ...

Läs mer


Projekt: Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer

Chalmers (Teknisk Fysik), ENWA Water Technology AB, Akzo Nobel PPC, Biolin Scientific AB och Insplorion AB

Att konstruera och bedöma potentialen för ett nano-hybridmaterial (GOSiO) av grafenoxid (GO) och silicapartiklar för ...

Läs mer


Projekt: Grafen i strålmätning

ScandiDos AB, Acreo Swedish ICT AB

Projektet syftar till att lösa problemet med sekundärstrålning som uppkommer då strålar träffar tungmetaller som finns i ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Alfa Laval Lund AB, SP, KTH

Syftet med projektet är att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av för...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Välkommen till Svenskt Grafenforum 2016

Publicerat: 10 augusti, 2016

Svenskt Grafenforum

Under Grafenforum i Göteborg den 18 till 19 oktober presenteras de senaste svenska utvecklingsprojekten på grafenområdet. Grafen i högspänningsprodukter och för energilagring, som filter för vattenrening eller för att skydda en medicinteknisk produkt från bakterietillväxt. Detta är bara några av de 12 projekt som fått medel från Vinnova genom SIO Grafens utlysningar och nu presenteras under de två halvdagarna i […]

Stort intresse för grafen och kompositer

Publicerat: 10 juni, 2016

Grafen och kompositworkshop 160603

Runt 80 deltagare samlades för att prata grafen och kompositer på Chalmers Teknikpark den 3 juni. SIO Grafen bjöd in tillsammans med innovationsprogrammet för lättvikt, LIGHTer samt Swerea och Chalmers grafencentrum. Dagen inleddes av Vincenzo Palermo, ansvarig för nanokompositområdet inom Graphene Flagship, med bland annat en utblick av utvecklingen av grafen och kompositer världen över. […]

Förpackningsmaterial och betong i nya grafenprojekt

Publicerat: 2 maj, 2016

SIO Grafens tredje utlysning är avslutad och sju nya grafenprojekt är redo att starta upp under 2016. Sensorer, förpackningsmaterial och grafen i betong är aktuella ämnen i denna omgång. Några av de nya projekten är även vidareutveckling av tidigare förstudier, såsom utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för gassensorer samt grafenbaserat korrosionsskydd för värmeväxlare. Här är de forsknings- […]

Med stöd från: