SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet.
Syftet är att svenska företag tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper.
Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Sommarutlysning 2016 öppen

Utlysning SIO GrafenI sommar pågår en Vinnovautlysning för såväl kortare förstudier som längre utvecklingsprojekt på grafenområdet.

Under perioden den 31 maj till den 23 augusti så kan medel sökas för samarbetsprojekt, där ett företag står som projektkoordinator.

Läs mer >
Tips för ansökningsskrivare >

Innovationstävling
Fram till den 12 september håller även SIO Grafen öppet för inlämning av idéer till årets innovationstävling. Här kan svenska forskare, entreprenörer och mindre företag vinna 100 000 kr för goda grafenidéer.

SIO Grafen Innovationstävling 2016 >


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Skolan för elektro- och systemteknik, Senseair AB

Utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för infrarött ljus för användning i optiska gassensorer. Projektmålen var: 1...

Läs mer


Projekt: RF energy harvesting for M2M communication

Ericsson AB, Chalmers

Syftet med förstudien är att utröna om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande ...

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar

BillerudKorsnäs, SP

Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Detta projekt syftar till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Alfa Laval Lund AB, SP, KTH

Syftet med projektet är att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av för...

Läs mer


Projekt: IR-Kameleont (Grafen för styr- och tryckbara kompositmaterial)

Acreo Swedish ICT AB, Linköpings universitet och Saab

Projektets syfte var att studera hur grafen och ledande polymerer kan användas för att skapa kompositmaterial som är ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Projekt: iEnergy – Industrialisering av bläckstråletryckteknik med grafen för energilagringstillämpningar

KTH Royal Institute of Technology, XaarJet AB (Xaar)

Vårt mål är att utveckla en effektiv och tillförlitlig bläckstråleteknologi för grafen för att möjliggöra innovativa ...

Läs mer


Projekt: Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion

Dentsply IH AB (Wellspect Healthcare), Chalmers

Projektets mål är att utnyttja grafens egenskaper för att reducera risken för kateterassocierad urinvägsinfektion. Genom ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator)

SenseAir AB, KTH

Målet med detta projekt är att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Stort intresse för grafen och kompositer

Publicerat: 10 juni, 2016

Grafen och kompositworkshop 160603

Runt 80 deltagare samlades för att prata grafen och kompositer på Chalmers Teknikpark den 3 juni. SIO Grafen bjöd in tillsammans med innovationsprogrammet för lättvikt, LIGHTer samt Swerea och Chalmers grafencentrum. Dagen inleddes av Vincenzo Palermo, ansvarig för nanokompositområdet inom Graphene Flagship, med bland annat en utblick av utvecklingen av grafen och kompositer världen över. […]

Förpackningsmaterial och betong i nya grafenprojekt

Publicerat: 2 maj, 2016

SIO Grafens tredje utlysning är avslutad och sju nya grafenprojekt är redo att starta upp under 2016. Sensorer, förpackningsmaterial och grafen i betong är aktuella ämnen i denna omgång. Några av de nya projekten är även vidareutveckling av tidigare förstudier, såsom utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för gassensorer samt grafenbaserat korrosionsskydd för värmeväxlare. Här är de forsknings- […]

Standardisering het fråga på vårens workshop

Publicerat: 15 april, 2016

SIO Grafen workshop ABB 2016, Foto: Morgan E Johansson

Foto: Morgan E Johansson, ABB Under en intensiv aprildag träffades svenska grafenaktörer på ABB Corporate Research i Västerås. Här fick de vet mer om företagets grafensatsningar och diskutera grafenfrågor i SIO Grafens workshoppar. Ett 50-tal aktörer från både industri och utvecklingsföretag liksom institut och akademi samlades onsdagen den 13 april på ABB i Västerås, vars […]

Med stöd från: