SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Pågående utlysning: "Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2018"

Hexagoner_okt_2017


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Grafenförstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd

Swedwire, Chalmers Industriteknik, RISE och 2D fab

Projektet syftar till att ge tillgänglig information om hur grafen kan användas för att stärka zinkets ...

Läs mer


Projekt: GNOME ACA

ScandiDos, Akzo Nobel, 2DFab och Acreo Swedish ICT

Denna genomförbarhetsstudie syftar till belägga expanderbara polymerpartiklar med grafen och att använda dessa i   i syfte ...

Läs mer


Projekt: Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer

Dentsply IH/Astra Tech, Chalmers tekniska högskola, 2D fab

Syfte och mål   2Dfab kommer att ta fram grafen av rätt kvalitet, två forskargrupper på Chalmers kommer att dels...

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar (avslutat)

BillerudKorsnäs, SP

Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande ...

Läs mer


Projekt: Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus (avslutat)

LunaLEC, Umeå universitet (Thomas Wågberg)

Syftet med projektet var att ta fram en fungerande ljusemitterande prototyp, där grafen var en integral delkomponent, som ...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial (avslutat)

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer.  Målen med ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkt betong för lättviktsstängsel

Heda Skandinavien, SHT Smart High Tech, Chalmers tekniska högskola

Ett stängsel är vanligtvis konstruerat av stål, trä, cement eller tråd. Viktiga faktorer vid val av staket och material är ...

Läs mer


Projekt: RF energy harvesting for M2M Communication (avslutat)

Ericsson AB, Chalmers

Förstudieprojektet ska ta reda på om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande högfrekventa...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers (avslutat)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion (avslutat)

Dentsply IH AB (Wellspect Healthcare), Chalmers

Projektets mål var att utnyttja grafens egenskaper för att skydda en medicinteknisk produkt från bakterietillväxt och ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Utvärdering av SIO Grafen

Publicerat: 12 december, 2017

Vinnova har utvärderat SIO Grafen och fem andra strategiska innovationsprogram som startade 2014 och som nu pågått i 3 år. Rapporten innehåller programmens styrkor, förbättringspotential och rekommendationer.  SIO Grafen utvärderas på sidorna 32-35. Läs rapporten här >>

Agenda grafen 2018

Publicerat: 8 december, 2017

Den första innovationsagendan för grafen togs fram 2013. Det internationella landskapet ser annorlunda ut i dag; den tekniska mognaden och den svenska aktiviteten har utvecklats sen dess. Denna nya innovationsagenda – Agenda grafen 2018  – tar ut riktningen för de kommande åren fram till 2030. Den är baserad på omvärldsförändringar, erfarenheter och lärdomar från de första åren. Målsättningen […]

Rapport från Graphene Week

Publicerat: 13 november, 2017

Konferensen Graphene Week anordnas av Graphene Flagship. Omkring 550 personer från 41 olika länder hade anmält sig. Programmet innehöll ungefär 150 muntliga presentationer och omkring 300 posterpresentationer. Vi har gjort en sammanfattning av konferensen. Läs rapporten här >>

Med stöd från: