SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att svenska företag tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Projekt: Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar

ABB AB, Uppsala universitet

Projektet syftar till att utveckla nya smörjningskoncept baserade på grafenoxid för industriella tillämpningar.  ...

Läs mer


Projekt: Nanokolbeläggning

Applied Nano Surfaces Sweden AB

Lågfriktionsbeläggningar är av stort intresse i industriella applikationer där minskad friktion ger fördelar i form av ökad...

Läs mer


Projekt: Svenskt Grafen

2D fab AB, Woxna Graphite AB

Syftet med projektet är att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet är att hitta de tillämpningar ...

Läs mer


Projekt: IR-Kameleont (Grafen för styr- och tryckbara kompositmaterial)

Acreo Swedish ICT AB, Linköpings universitet och Saab

Projektets syfte var att studera hur grafen och ledande polymerer kan användas för att skapa kompositmaterial som är ...

Läs mer


Projekt: Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

APR Technologies AB, Chalmers Bionano Systems Laboratory, SHT Smart High-Tech

APR Technologies AB utvecklar en miniatyriserad Knudsen-kryokompressor som fungerar utan rörliga delar och drivs av termisk...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Projekt: Grafenlager för att förhindra kateterrelaterad urinvägsinfektion

Dentsply IH AB (Wellspect Healthcare), Chalmers

Projektets mål är att utnyttja grafens egenskaper för att reducera risken för kateterassocierad urinvägsinfektion. Genom ...

Läs mer


Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Syftet med projektet är att med hjälp av nya sensorer, där grafens speciella egenskaper utnyttjas, dokumentera och ...

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar

BillerudKorsnäs, SP

Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Workshop 26 januari om lättvikt och grafen på Chalmers Teknikpark

Publicerat: 10 januari, 2017

Torsdagen den 26 januari 2017 mellan 09.30 – 15.00 bjuder SIP Lättvikt och SIO Grafen in till en kostnadsfri workshop på Chalmers Teknikpark, Göteborg med anledning av den gemensamma utlysningen ”Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt inom metall- och polymerområdet – 2016” och möjligheten att skicka in projektinitiativ. Syftet med workshoppen är att få fram idéer på demonstratorprojekt, att beskriva […]

Ny utlysning öppnad: FoI-projekt och Genomförbarhetstudier

Publicerat: 1 december, 2016

Idag den 1 december öppnar utlysningen ”FoI-projekt och Genomförbarhetstudier – Samverkan för kommersiella grafentillämpningar”. I denna utlysning riktar vi oss till företag som genom samverkan med andra företag eller forskningsleverantörer vill öka sin kännedom om vilka fördelar och förbättringar grafen kan ge inom deras produktområde. Läs mer här.

Presentationer av fyra beviljade grafenprojekt

Publicerat: 30 november, 2016

Beläggningar med grafen, skottsäkra skydd och värmepumpar. Fyra projekt från utlysningen ”SIO Grafen Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovations-projekt sommaren 2016”, har beviljats finansieringsstöd från Vinnova för att utveckla grafeninnovationer. Det ena är nanokolbeläggning som ökar livslängden för komponenter vilket kan leda till energibesparingar. Det andra är ett Chalmersprojekt där man ska utveckla grafen i färg […]

Ny utlysning öppnad: Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt

Publicerat: 23 november, 2016

Den gemensamma utlysningen mellan SIP Lättvikt och SIO Grafen ”Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt”, och möjligheten att skicka in projektinitiativ, har öppnat idag den 23 november och stänger den 30 mars 2017 klockan 14.00. I den här utlysningen riktar vi oss till aktörer som i samverkan och utifrån ett industriellt utvecklingsbehov kan skapa industriella lättviktslösningar där […]

Med stöd från: