SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet (avslutat)

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syftet med projektet var att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av en fibermatris för värmepumpar, samt ...

Läs mer


Projekt: IR-Kameleont: Grafen för styr- och tryckbara kompositmaterial (avslutat)

Acreo Swedish ICT AB, Linköpings universitet och Saab

Projektets syfte var att studera hur grafen och ledande polymerer kan användas för att skapa kompositmaterial som är ...

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Målet med projektet var att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet och...

Läs mer


Projekt: Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar (avslutat)

ABB AB, Uppsala universitet

Projektet syftar till att utveckla nya smörjningskoncept baserade på grafenoxid för industriella tillämpningar. Det har ...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Grafenmodifierade hartser kommer att utvecklas för att validera dess potential som ytskydd och/eller som matris i ...

Läs mer


Projekt: Tillverkning av grafenbaserade komponenter för bio- och kemiska sensortillämpningar på skivskala

Graphensic AB, Acreo Swedish ICT, Nationellt Forensiskt Centrum, Pamitus AB

Målet med det här projektet är att uppvisa högpresterande grafensensorer med transistorer på grafen på kiselkarbid (G-SiC...

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier

Stora Enso, 2D fab AB, Battenfeld Sverige AB, Perstorp AB, RKW Sweden AB, SP, Saving Spaces AB, Tetra Pak AB, Chalmers

Projektets mål är att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator)

SenseAir AB, KTH

Målet med detta projekt är att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående ...

Läs mer


Projekt: GNOME ACA

ScandiDos, Akzo Nobel, 2DFab och Acreo Swedish ICT

Denna genomförbarhetsstudie syftar till belägga expanderbara polymerpartiklar med grafen och att använda dessa i   i syfte ...

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar (avslutat)

BillerudKorsnäs, SP

Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Tre nya projekt får finansiering genom SIP Lättvikt och SIO Grafen

Publicerat: 11 maj, 2017

Den 23 november 2016 öppnade de två strategiska innovationsprogrammen Lättvikt och Grafen en gemensam utlysning: Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt. Projektens mål är att ta fram demonstratorer och med hjälp av grafen tillföra en ny eller förbättrad funktion samt minska slutproduktens vikt med minst 20 % vid industriell produktion. Dessa tre projekt som ansökte blev beviljade: Multifunktionell […]

Ny utlysning öppnad 3 maj: FoI-projekt och Genomförbarhetstudier

Publicerat: 3 maj, 2017

Idag öppnar andra omgången av utlysningen FoI-projekt och Genomförbarhet-studier – Samverkan för kommersiella grafentillämpningar. Läs mer och ansök här >> Här är några tips för att lyckas med din ansökan: Börja med att läsa utlysningstexten och använd hjälptexten i mallen när du skriver. Missa inte bedömningskriterierna. Är alla krav uppfyllda? Beskriv projektidéns potential. Vad är state-of-the-art jämfört […]

Med stöd från: