SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet.
Syftet är att svenska företag tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper.
Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Är du uppdaterad?

Abonnera på SIO Grafens nyhetsbrev

Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Detta projekt syftar till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra ...

Läs mer


Projekt: Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

APR Technologies AB, Chalmers Bionano Systems Laboratory, SHT Smart High-Tech

APR Technologies AB utvecklar en miniatyriserad Knudsen-kryokompressor som fungerar utan rörliga delar och drivs av termisk...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer. Målen med ...

Läs mer


Projekt: IR-Kameleont (Grafen för styr- och tryckbara kompositmaterial)

Acreo Swedish ICT AB, Linköpings universitet och Saab

Projektets syfte var att studera hur grafen och ledande polymerer kan användas för att skapa kompositmaterial som är ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar

BillerudKorsnäs, SP

Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Skolan för elektro- och systemteknik, Senseair AB

Utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för infrarött ljus för användning i optiska gassensorer. Projektmålen var: 1...

Läs mer


Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Syftet med projektet är att med hjälp av nya sensorer, där grafens speciella egenskaper utnyttjas, dokumentera och ...

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier

Stora Enso, 2D fab AB, Battenfeld Sverige AB, Perstorp AB, RKW Sweden AB, SP, Saving Spaces AB, Tetra Pak AB, Chalmers

Projektets mål är att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Avstamp för fyra nya grafenprojekt

Publicerat: 28 oktober, 2016

Beläggningar, skottsäkra skydd och värmepumpar. I oktober fick ytterligare fyra projekt finansieringsstöd från Vinnova för att utveckla grafeninnovationer. Utlysningen som hölls öppen under sommaren 2016 var SIO Grafens fjärde i ordningen. Den 17 oktober meddelade Vinnova vilka fyra nya projekt som beviljats finansiering i SIO Grafens utlysning ”SIO Grafen Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt sommaren […]

Projekt med potential på årets Grafenforum

Publicerat: 24 oktober, 2016

Grafenforum 2016 Helena Theander presenterar

Grafen som energilagrare, smörjmedel eller som filter vid vattenrening. I oktober presenterades resultaten från projekten i SIO Grafens andra utlysning vid Svenskt Grafenforum i Göteborg. Deltagarna fick även en inblick i Chalmers olika grafensatsningar. Det var en härlig stämning när runt 60 deltagare samlades i Göteborg, den 18 och 19 oktober, på Svenskt Grafenforum. Här […]

Välkommen till Svenskt Grafenforum 2016

Publicerat: 10 augusti, 2016

Svenskt Grafenforum

Under Grafenforum i Göteborg den 18 till 19 oktober presenteras de senaste svenska utvecklingsprojekten på grafenområdet. Grafen i högspänningsprodukter och för energilagring, som filter för vattenrening eller för att skydda en medicinteknisk produkt från bakterietillväxt. Detta är bara några av de 12 projekt som fått medel från Vinnova genom SIO Grafens utlysningar och nu presenteras under de två halvdagarna i […]

Stort intresse för grafen och kompositer

Publicerat: 10 juni, 2016

Grafen och kompositworkshop 160603

Runt 80 deltagare samlades för att prata grafen och kompositer på Chalmers Teknikpark den 3 juni. SIO Grafen bjöd in tillsammans med innovationsprogrammet för lättvikt, LIGHTer samt Swerea och Chalmers grafencentrum. Dagen inleddes av Vincenzo Palermo, ansvarig för nanokompositområdet inom Graphene Flagship, med bland annat en utblick av utvecklingen av grafen och kompositer världen över. […]

Med stöd från: