SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Pågående utlysning: "Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2018"

Hexagoner_okt_2017


Se alla tillgängliga utlysningar (2)

Projekt: Produktion av grafen på kiselkarbid för sensorer (avslutat)

Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköpings universitet

Grafen på kiselkarbid utgör en möjlig plattform för olika sensorer (särskilt gas- och biosensorer). För att realisera ...

Läs mer


Projekt: Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar (avslutat)

ABB AB, Uppsala universitet

Projektet syftar till att utveckla nya smörjningskoncept baserade på grafenoxid för industriella tillämpningar. Det har ...

Läs mer


Projekt: Svenskt Grafen (avslutat)

2D fab AB, Woxna Graphite AB

Syftet med projektet var att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet var att hitta de tillämpningar...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade flexibla och återvinningsbara ljuskällor för livsvetenskapliga applikationer

LunaLEC, Umeå universitet

För att kunna skala upp tillverkningen av ljuskällorna är det kritiskt att LunaLEC identifierar en lösningsbaserad ...

Läs mer


Projekt: Nanokolbeläggning

Applied Nano Surfaces Sweden AB

Lågfriktionsbeläggningar är av stort intresse i industriella applikationer där minskad friktion ger fördelar i form av ökad...

Läs mer


Projekt: Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump

ClimateWell AB (publ), Chalmers Industriteknik (CIT)

I detta projekt ska ClimateWell i samarbete med Chalmers Industriteknik (CIT) exploatera grafens termiska egenskaper och ...

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier

Stora Enso, 2D fab AB, Battenfeld Sverige AB, Perstorp AB, RKW Sweden AB, SP, Saving Spaces AB, Tetra Pak AB, Chalmers

Projektets mål är att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial (avslutat)

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer.  Målen med ...

Läs mer


Projekt: Grafen i textilier

Inuheat Group, Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Swerea IVF AB.

Förstudien kommer att genomföras av Inuheat Group, Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Swerea IVF AB. Syftet med ...

Läs mer


Projekt: Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer

Dentsply IH/Astra Tech, Chalmers tekniska högskola, 2D fab

Syfte och mål   2Dfab kommer att ta fram grafen av rätt kvalitet, två forskargrupper på Chalmers kommer att dels...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Rapport från Graphene Week

Publicerat: 13 november, 2017

Konferensen Graphene Week anordnas av Graphene Flagship. Omkring 550 personer från 41 olika länder hade anmält sig. Programmet innehöll ungefär 150 muntliga presentationer och omkring 300 posterpresentationer. Vi har gjort en sammanfattning av konferensen. Läs rapporten här >>

Svenskt Grafenforum blev en succé, läs vår rapport från eventet

Publicerat:

Svenskt Grafenforum i Norrköping 17-18 oktober bjöd på ett fullspäckat program. Elva grafenprojekt inom SIO Grafen presenterades, det var workshoppar och mingel. Emma Vall-Llosera på Ericsson Research berättade om deras arbete med en grafenbaserad fotonisk modulator. Mats Sandberg på RISE Acreo, Tryckt Elektronik berättade om grafenbaserade tryckbläck. Vi gjorde även ett studiebesök på RISE Acreo. Läs den sammanfattande […]

Ny utlysning öppnad 31 oktober

Publicerat: 1 november, 2017

Utlysningen ”Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018” har öppnats. I denna utlysning finansieras innovationsprojekt för industriella tillämpningar där aktörerna gemensamt utvecklar grafenbaserade lösningar för att uppnå förbättrade materialegenskaper och funktioner. Aktörsgruppen kan bestå av företag, institut, universitet och högskolor. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i gruppen. Ansökan ska […]

Med stöd från: