SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial (avslutat)

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer.  Målen med ...

Läs mer


Projekt: Vågledarintegrerade grafenbaserade IR-detektorer för optiska gassensorchip (demonstrator)

SenseAir AB, KTH

Målet med detta projekt är att ta fram vågledarintegrerade detektorer för mid-infrarött ljus, baserade på fristående ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Alfa Laval Lund AB, SP, KTH

Syftet med projektet är att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av för...

Läs mer


Projekt: Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter (avslutat)

ABB AB, Acreo

Syftet med projektet var att i en förstudie undersöka möjligheterna att använda tryckta grafenelektroder i ...

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Kungliga Tekniska Högskolan, Huawei Technologies Sweden, Aninkco

Syfte och mål Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva ...

Läs mer


Projekt: Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer

Dentsply IH/Astra Tech, Chalmers tekniska högskola, 2D fab

Syfte och mål   2Dfab kommer att ta fram grafen av rätt kvalitet, två forskargrupper på Chalmers kommer att dels...

Läs mer


Projekt: Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av Grafen

Saab Aeronautics, Blackwing, Chalmers och 2Dfab

Grafen, i kombination med kolfiber och epoxi, ska användas för att demonstrera ny funktionalitet för högt påkänd ...

Läs mer


Projekt: GNOME ACA

ScandiDos, Akzo Nobel, 2DFab och Acreo Swedish ICT

Denna genomförbarhetsstudie syftar till belägga expanderbara polymerpartiklar med grafen och att använda dessa i   i syfte ...

Läs mer


Projekt: Produktion av grafen på kiselkarbid för sensorer (avslutat)

Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköpings universitet

Grafen på kiselkarbid utgör en möjlig plattform för olika sensorer (särskilt gas- och biosensorer). För att realisera ...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Grafenmodifierade hartser kommer att utvecklas för att validera dess potential som ytskydd och/eller som matris i ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Testbädd för utveckling av lätta produkter med smarta materiallösningar

Publicerat: 19 juni, 2017

En ny testbädd för lättviktsprodukter ska bidra till ökad svensk konkurrenskraft och ett mer hållbart samhälle. Testbädden ska hjälpa industrin att möta krav på materialegenskaper och hållbar livscykel genom att hantera helhetslösningar, inte bara enskilda material, tillverkningsmetoder eller återvinningstekniker. – Projektet, Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar, ska resultera i en […]

Tips för att skriva en bra ansökan

Publicerat: 22 maj, 2017

Missa inte vår nya utlysning som öppnade 3 maj FoI-projekt och Genomförbarhetstudier – Samverkan för kommersiella grafentillämpningar. Här är några tips för att lyckas med din ansökan >> Titta gärna på filmen där Helena Theander ger tips på hur du skriver en bra ansökan!

Tre nya projekt får finansiering genom SIP Lättvikt och SIO Grafen

Publicerat: 11 maj, 2017

Den 23 november 2016 öppnade de två strategiska innovationsprogrammen Lättvikt och Grafen en gemensam utlysning: Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt. Projektens mål är att ta fram demonstratorer och med hjälp av grafen tillföra en ny eller förbättrad funktion samt minska slutproduktens vikt med minst 20 % vid industriell produktion. Dessa tre projekt som ansökte blev beviljade: Multifunktionell […]

Med stöd från: