SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Projekt: Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Alfa Laval Lund AB, SP, KTH

Syftet med projektet är att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av för...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Grafenmodifierade hartser kommer att utvecklas för att validera dess potential som ytskydd och/eller som matris i ...

Läs mer


Projekt: Tillverkning av grafenbaserade komponenter för bio- och kemiska sensortillämpningar på skivskala

Graphensic AB, Acreo Swedish ICT, Nationellt Forensiskt Centrum, Pamitus AB

Målet med det här projektet är att uppvisa högpresterande grafensensorer med transistorer på grafen på kiselkarbid (G-SiC...

Läs mer


Projekt: Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer (avslutat)

Chalmers (Teknisk Fysik), ENWA Water Technology AB, Akzo Nobel PPC, Biolin Scientific AB och Insplorion AB

Att konstruera och bedöma potentialen för ett nano-hybridmaterial (GOSiO) av grafenoxid (GO) och silicapartiklar för ...

Läs mer


Projekt: Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av Grafen

Saab Aeronautics, Blackwing, Chalmers och 2Dfab

Grafen, i kombination med kolfiber och epoxi, ska användas för att demonstrera ny funktionalitet för högt påkänd ...

Läs mer


Projekt: Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser

Saab, SHT Smart High Tech, Chalmers tekniska högskola

Syfte och mål Saab designar en demonstrator som liknar en verklig applikation, för att sedan tillverka denna ...

Läs mer


Projekt: Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen (avslutat)

APR Technologies AB, Chalmers Bionano Systems Laboratory, SHT Smart High-Tech

APR Technologies AB utvecklar en miniatyriserad Knudsen-kryokompressor som fungerar utan rörliga delar och drivs av termisk...

Läs mer


Projekt: Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet (avslutat)

Climatewell AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers

Syftet med projektet var att utveckla en tillverkningsmetod för grafenbeläggning av en fibermatris för värmepumpar, samt ...

Läs mer


Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor (avslutat)

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Projektet skulle utnyttja grafens speciella egenskaper och utveckla nya grafenbaserade sensorer, för att dokumentera och ...

Läs mer


Projekt: Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar (avslutat)

ABB AB, Uppsala universitet

Projektet syftar till att utveckla nya smörjningskoncept baserade på grafenoxid för industriella tillämpningar. Det har ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Öppen workshop 21 september – tyck till om nya innovationsagendan

Publicerat: 6 juli, 2017

Välkommen till SIO Grafens workshop om den nya innovationsagendan! Under 2017 har en arbetsgrupp gått igenom och uppdaterat grafenområdets innovationsagenda som ligger till grund för SIO Grafens mål och aktiviteter. Agendan är nästan färdig och nu vi ge alla möjlighet att kommentera, diskutera och påverka agendan innan den slutförs. Workshoppen är kostnadsfri, men inga måltider ingår. När: Torsdagen den 21 […]

Graphene Week 25-29 september – rabatt vid registrering före 15 juli

Publicerat: 4 juli, 2017

Graphene Week 25-29 september i Aten, Grekland är en årligen återkommande sammankomst för internationellt ledande experter inom grafen och 2-dimensionella material. Konferensen är Europas mest inflytelserika konferens och organiseras av Graphene Flagship. Läs mer här >> Registera dig nu och få ”early bird”-rabatt före den 15 juli >> I samband med Graphene Week arrangeras Graphene Connect.

Testbädd för utveckling av lätta produkter med smarta materiallösningar

Publicerat: 19 juni, 2017

En ny testbädd för lättviktsprodukter ska bidra till ökad svensk konkurrenskraft och ett mer hållbart samhälle. Testbädden ska hjälpa industrin att möta krav på materialegenskaper och hållbar livscykel genom att hantera helhetslösningar, inte bara enskilda material, tillverkningsmetoder eller återvinningstekniker. – Projektet, Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar, ska resultera i en […]

Med stöd från: