SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forsknings-partners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Projekt: Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Detta projekt syftar till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra ...

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Målet med projektet var att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet och...

Läs mer


Projekt: Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt

SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att utveckla miljövänliga ytbeläggningar för förbättrat skydd mot korrosion...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers (avslutat)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Kungliga Tekniska Högskolan, Huawei Technologies Sweden, Aninkco

Syfte och mål Detta projekt kommer att demonstrera grafen-förstärkt värmespridare för att möta efterfrågan på mer effektiva ...

Läs mer


Projekt: Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser

Saab, SHT Smart High Tech, Chalmers tekniska högskola

Syfte och mål Saab designar en demonstrator som liknar en verklig applikation, för att sedan tillverka denna ...

Läs mer


Projekt: Novel methods to include graphene as a packaging barrier

Stora Enso, 2D fab AB, Battenfeld Sverige AB, Perstorp AB, RKW Sweden AB, SP, Saving Spaces AB, Tetra Pak AB, Chalmers

Projektets mål är att skapa förpackningsmaterial vars grafenbarriärer vida överträffar dagens barriärer trots låg halt...

Läs mer


Projekt: Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus (avslutat)

LunaLEC, Umeå universitet (Thomas Wågberg)

Syftet med projektet var att framställa en fungerande ljusemitterande prototyp, där grafen var en integral delkomponent, ...

Läs mer


Projekt: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Grafenmodifierade hartser kommer att utvecklas för att validera dess potential som ytskydd och/eller som matris i ...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer (avslutat)

NanOsc AB, Chalmers

Demonstrera och optimera spinnströmsfokusering i grafen. Demonstrera användning av optimerad spinnströmsfokusering i grafen...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Program – Svenskt Grafenforum 17-18 okt

Publicerat: 18 augusti, 2017

Välkommen till SIO Grafens resultatworkshop – Svenskt Grafenforum! Här presenteras 10 avslutade grafenprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet för grafen, SIO Grafen. Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra som är verksamma på området, från akademi industri och institut. I arrangemanget ingår även middag och studiebesök. Program Plats: Pronova Norrköping konferens, St Persg. 19, Norrköping. Lokal: […]

Workshop 14/11 ”Grafen för fotodetektorer”

Publicerat: 17 augusti, 2017

Välkommen till en kostnadsfri workshop som SIO Grafen arrangerar tillsammans med Smartare Elektroniksystem. Tisdagen den 14 november 2017, 10.00-14.00 Plats: Chalmers Teknikpark, Teknikparkens Konferenscenter, Sven Hultins gata 9, Göteborg. Konf.rum Apollon. Program (punkter kan tillkomma) Introduktion Vad krävs för att grafen ska kunna användas för fotodetektorer av olika typer, Jan Andersson, Smartare Elektroniksystem ‘State of the art’ grafen-fotodetektorer och […]

Workshop 7 november ”Improvement of adhesives with graphene”

Publicerat:

Tuesday 7 November 2017, 10.00-16.00 Place: Chalmers Teknikpark, Teknikparkens Konferenscenter, Sven Hultins gata 9, Göteborg. Room: Afrodite The workshop will be given in English. Program (preliminary) 9.30-10.00      Coffee/tea and registration 10.00-10.15    Welcome. Introduction to Graphene, Roland Kádár, Chalmers tekniska högskola 10.15-10.30    Literature study of graphene in epoxy, Jon Wingborg, Chalmers Industriteknik 10.30-11.15     Company presentations (to be decided) 11.15-12.00     Identify […]

Kvalitetssäkra ditt grafenmaterial utan kostnad med en karakteriseringcheck

Publicerat:

Nu lanserar vi så kallade karakteriseringscheckar. Företag kan ansöka om en check för att kostnadsfritt få sitt inköpta grafenmaterial karaktäriserat och kvalitetssäkrat av auktoriserade analysföretag. Analysresultaten kommer att publiceras i SIO Grafens materialdatabas och blir tillgängligt för hela vårt nätverk. Läs mer och ansök här >>

Med stöd från: