SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet.
Syftet är att svenska företag tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper.
Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Sommarutlysning 2016 öppen

Utlysning SIO GrafenI sommar pågår en Vinnovautlysning för såväl kortare förstudier som längre utvecklingsprojekt på grafenområdet.

Under perioden den 31 maj till den 23 augusti så kan medel sökas för samarbetsprojekt, där ett företag står som projektkoordinator.

Läs mer >
Tips för ansökningsskrivare >

Innovationstävling
Fram till den 12 september håller även SIO Grafen öppet för inlämning av idéer till årets innovationstävling. Här kan svenska forskare, entreprenörer och mindre företag vinna 100 000 kr för goda grafenidéer.

SIO Grafen Innovationstävling 2016 >


Se alla tillgängliga utlysningar (4)

Projekt: Longterm performance monitoring of concrete structures using a novel graphenebased DURAble SENSor

Thomas Concrete Group, Chalmers, SHT Smart High Tech AB

Syftet med projektet är att med hjälp av nya sensorer, där grafens speciella egenskaper utnyttjas, dokumentera och ...

Läs mer


Projekt: RF energy harvesting for M2M communication

Ericsson AB, Chalmers

Syftet med förstudien är att utröna om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande ...

Läs mer


Projekt: Svenskt Grafen

2D fab AB, Woxna Graphite AB

Syftet med projektet är att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet är att hitta de tillämpningar ...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer. Målen med ...

Läs mer


Projekt: Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer

Nanosc AB, Chalmers och Göteborgs universitet

Målet med projektet är att utveckla en demonstrator där substratbiasering och komponentlayout ger både ny funktionalitet ...

Läs mer


Projekt: Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus

LunaLEC, Umeå universitet (Thomas Wågberg)

Syftet med projektet är att framställa en fungerande ljusemitterande prototyp, där grafen är en integral delkomponent, som ...

Läs mer


Projekt: Graphene-based Coatings for Heat Exchangers

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (AlfaLaval Lund AB, KTH)

Målet med projektet var att undersöka grafen som rostskydd för värmeväxlare. Syftet var att utveckla en multifunktionell ...

Läs mer


Projekt: Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar

BillerudKorsnäs, SP

Projektmålet är att framställa grafenbelagt papper med höga barriäregenskaper, genom att ta fram en sammanhängande ...

Läs mer


Projekt: Grafen i strålmätning

ScandiDos AB, Acreo Swedish ICT AB

Projektet syftar till att lösa problemet med sekundärstrålning som uppkommer då strålar träffar tungmetaller som finns i ...

Läs mer


Projekt: Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer

Chalmers (Teknisk Fysik), ENWA Water Technology AB, Akzo Nobel PPC, Biolin Scientific AB och Insplorion AB

Att konstruera och bedöma potentialen för ett nano-hybridmaterial (GOSiO) av grafenoxid (GO) och silicapartiklar för ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Stort intresse för grafen och kompositer

Publicerat: 10 juni, 2016

Grafen och kompositworkshop 160603

Runt 80 deltagare samlades för att prata grafen och kompositer på Chalmers Teknikpark den 3 juni. SIO Grafen bjöd in tillsammans med innovationsprogrammet för lättvikt, LIGHTer samt Swerea och Chalmers grafencentrum. Dagen inleddes av Vincenzo Palermo, ansvarig för nanokompositområdet inom Graphene Flagship, med bland annat en utblick av utvecklingen av grafen och kompositer världen över. […]

Förpackningsmaterial och betong i nya grafenprojekt

Publicerat: 2 maj, 2016

SIO Grafens tredje utlysning är avslutad och sju nya grafenprojekt är redo att starta upp under 2016. Sensorer, förpackningsmaterial och grafen i betong är aktuella ämnen i denna omgång. Några av de nya projekten är även vidareutveckling av tidigare förstudier, såsom utveckling av grafenbaserade fotodetektorer för gassensorer samt grafenbaserat korrosionsskydd för värmeväxlare. Här är de forsknings- […]

Standardisering het fråga på vårens workshop

Publicerat: 15 april, 2016

SIO Grafen workshop ABB 2016, Foto: Morgan E Johansson

Foto: Morgan E Johansson, ABB Under en intensiv aprildag träffades svenska grafenaktörer på ABB Corporate Research i Västerås. Här fick de vet mer om företagets grafensatsningar och diskutera grafenfrågor i SIO Grafens workshoppar. Ett 50-tal aktörer från både industri och utvecklingsföretag liksom institut och akademi samlades onsdagen den 13 april på ABB i Västerås, vars […]

Med stöd från: