SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.

SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och akademiska forskningspartners. Företagen får även ta del av omvärldsbevakning och patentinformation inom grafenområdet. Syftet är att företagen tidigt ska skapa kommersiella tillämpningar av grafens enastående egenskaper. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och målet på kortare sikt är att svenska grafenbaserade produkter når marknaden redan 2017. 

Projekt: RF energy harvesting for M2M communication

Ericsson AB, Chalmers

Syftet med förstudien är att utröna om grafen kan fungera som transparenta elektroder för detektion av omgivande ...

Läs mer


Projekt: Grafen som barriär i förpackningsmaterial (avslutat)

SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Stora Enso, Chalmers

Syftet med projektet var att undersöka grafens möjligheter i framtida förpacknings- och cellulosaapplikationer. Målen med ...

Läs mer


Projekt: Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt

SHT Smart High-Tech Aktiebolag

Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att utveckla miljövänliga ytbeläggningar för förbättrat skydd mot korrosion...

Läs mer


Projekt: Produktion av grafen på kiselkarbid för sensorer (avslutat)

Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköpings universitet

Grafen på kiselkarbid utgör en möjlig plattform för olika sensorer (särskilt gas- och biosensorer). För att realisera ...

Läs mer


Projekt: Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer (avslutat)

Chalmers (Teknisk Fysik), ENWA Water Technology AB, Akzo Nobel PPC, Biolin Scientific AB och Insplorion AB

Att konstruera och bedöma potentialen för ett nano-hybridmaterial (GOSiO) av grafenoxid (GO) och silicapartiklar för ...

Läs mer


Projekt: Svenskt Grafen (avslutat)

2D fab AB, Woxna Graphite AB

Syftet med projektet var att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet var att hitta de tillämpningar...

Läs mer


Projekt: Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Alfa Laval Lund AB, SP, KTH

Syftet med projektet är att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av för...

Läs mer


Projekt: Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump

ClimateWell AB (publ), Chalmers Industriteknik (CIT)

I detta projekt ska ClimateWell i samarbete med Chalmers Industriteknik (CIT) exploatera grafens termiska egenskaper och ...

Läs mer


Projekt: Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter

ABB AB, Acreo

Syftet med projektet är att i en förstudie undersöka möjligheterna att använda tryckta grafenelektroder i ...

Läs mer


Projekt: Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

APR Technologies AB, Chalmers och SHT Smart High-Tech AB

  Syftet med projektet är att använda grafen för att utveckla en kritisk komponent för kryokylning (miniatyriserad ...

Läs mer


Se alla projekt

Nyheter

Anmälan öppen till årsstämma och workshop 26 april

Publicerat: 13 mars, 2017

SIO Grafens årsstämma och workshop är en mötesplats för svenska aktörer som vill vara med och påverka den svenska satsningen inom grafenområdet. I programmet den 26 april ingår en workshop kring uppdateringen av SIO Grafens Innovationsagenda och vilka målsättningar och satsningar vi ska fokusera på de närmaste åren. Pontus de Laval, teknikchef på Saab AB kommer att berätta om företagets arbete […]

Vi söker en projektledare!

Publicerat: 6 mars, 2017

Vill du vara med och utveckla det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen och påverka Sveriges framtida utveckling och kommersialisering av grafenprodukter? Är grafen det häftigaste nya materialet just nu? Chalmers Industriteknik ger dig möjligheten att jobba i gränsytan akademi, näringsliv, & myndigheter och söker nu en projektledare inom programledningen för SIO Grafen till Chalmers Industritekniks kontor […]

Besök oss på Advanced Engineering 8-9 mars, Svenska Mässan, Göteborg

Publicerat: 20 februari, 2017

Vill ert företag lära sig mer om grafen och hur ni skulle kunna använda det i era produkter? Kom förbi vår monter A02:40 så berättar vi om hur SIO Grafen arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen. Var: Svenska Mässan, Mässans gata/Korsvägen, Göteborg När: Onsdag 8 mars, 9:00 – 17:00 och torsdag 9 mars, 9:00 – 16:00 För fri entré – registrera […]

Med stöd från: